Perussuomalaiset Nuoret http://hannutapiotanskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/134199/all Sat, 25 May 2019 15:55:55 +0300 fi Rasismin tutkimuksesta, osa II: Konteksti ja päättely http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276521-rasismin-tutkimuksesta-osa-ii-konteksti-ja-paattely <p>Rasismi ja sen määrittely sekä käsitteellistäminen puhuttaa jälleen (olen käsitellyt asiaa aiemmin <em>Kanava</em>-lehden numerossa 3/2019 sekä <u><a href="http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272444-rasismin-tutkimuksesta-ja-maahanmuuton-tavoitteista">täällä</a></u>). Tällä kertaa sysäyksen keskustelulle on antanut perussuomalaisten nuorten äskettäinen ulostulo Twitterissä, jossa annetaan varsin suorasti ymmärtää, että Suomessa ei ole tilaa tummaihoisille ihmisille. Tempausta onkin kritisoitu varsin laajalti, ja viimeisimpänä käänteenä spekuloidaan PS-nuorten valtionavustuksen takaisinperinnällä, ja kyseinen tviitti onkin ilmeisesti poistettu. En aio tässä kritisoida saati puolustella PS-nuoria sen enempää. Tulin kuitenkin kielestä kiinnostuneena kiinnittääkseni huomiota siihen, miten asiasta väännettäessä on korostettu kontekstin merkitystä määrittelyn prosessissa. Käsittelen ensin rasistisen kontekstualisoinnin epäloogista luonnetta, ja tarjoan lopuksi toisen tavan yrittää ymmärtää asiaa.</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/2fb9e2aa-1093-4442-9442-36fd4e7bcdc7?fbclid=IwAR2IshryPPgZK8pZu72zg-58qHzxErlolh25dnm8bDcPOYMBY-vV0rkPIlg"><u>Iltalehdessä</u></a> haastateltiin rasismintutkija Anna Rastasta, jonka kerrotaan todenneen seuraavasti:</p><p><em>&rdquo;Asioita tulkittaessa on aina huomioitava konteksti. Kun tiedämme, että perussuomalaiset nuoret on esittäneet julkisuudessa rasistisia näkemyksiä ja kun puoluekin ratsastaa muukalaispelolla, uskottavin tulkinta on, etteivät perussuomalaiset nuoret halua Suomeen tummaihoisia ihmisiä. Siis ilmiselvästi rasistinen viesti [&hellip;].&rdquo;</em></p><p>Samoin Rastas esittää, että jos tämä rasistinen tulkinnan konteksti suljetaan pois, voidaan tviittiä tulkita myös siten, että siinä vastustetaan perheitä, heterosuhteita tai onnellisuutta. Tilanne vaikuttaa kummassakin tapauksessa PS-nuorten kannalta erittäin epäedulliselta, eivätkä heidän pyrkimyksensä kontekstualisoida asiaa keskustelun herättämisen tai Suomen autonomisen päätöksenteon termein vakuuta ketään.</p><p>On kuitenkin mielenkiintoista huomata, miten Rastaan johtopäätös viestin rasistisuudesta perustuu virhepäätelmälle: koska perussuomalaiset nuoret ovat aiemminkin sanoneet rasistisia asioita, on heidän viimeisintäkin viestiään pidettävänä rasistisena. Johtopäätös ei siis tässä seuraa premissistä, vaan edellyttää, että hyväksymme ajatuksen, jossa aiemmat teot määräävät niitä seuraavien tekojen arvottamista ja tulkintaa. Näin ollen argumentti ei onnistu täysin vakuuttamaan, vaikka olisimmekin valmiita hyväksymään erilliset väitteet sekä kyseisen tviitin että PS-nuorten rasistisuudesta.</p><p>Toinen esimerkki nykyään varsin usein kohdattavasta epäloogisesta päättelystä on kehämäinen väite, jonka mukaan esimerkiksi vähemmistöille ei saa nauraa, koska tämä ylläpitää vähemmistöjä sortavia rakenteita. Nämä rakenteet puolestaan ylläpitävät vähemmistöille nauramisen tapaa, joka siis jälleen ruokkii niitä rakenteita, joista tämä nauru kumpuaa. Mekanismi on siis jokseenkin seuraava: ainoastaan hyväksymällä sekä premissin että johtopäätöksen samalla pläjäyksellä voimme hyväksyä väitteen totuudenmukaisuuden, sillä sekä johtopäätös että sen premissi vaativat kumpikin omaa erillistä todisteluaan. Tällainen ajattelu tietysti turhauttaa rationaaliseen ajatteluun sekä logiikkaan taipuvaisia ihmisiä varsin perinpohjaisesti, eikä olekaan mikään ihme, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa (jossa ollaan rasismin harrastamisessa paljon meitä pidemmällä) konservatiivisemmat kommentaattorit ovat esittäneet, että rasismin vastustus ja muut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ohjelmat muistuttavat enemmän uskontoa kuin tiedettä. Tähän uskontoon siis kuuluu kehämäisten ja muutoin epäloogisten opinkappaleiden kritiikitön toistelu sekä julkiset katumusharjoitukset silloin, kun dogmia vastaan on rikottu esimerkiksi omien aivojen käytön seurauksena.</p><p>Palataan vielä konteksteihin. Tähän mennessä on siis esitetty, että kohu voidaan kontekstualisoida tai kehystää joko (ilmeisen epäloogisen) rasismin tai keskustelun herättämisen käsittein. On kuitenkin olemassa ainakin eräs toinenkin tapa yrittää ymmärtää tätä asiaa, nimittäin huoli suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen asemasta. Kun siis mietitään, kulkeeko Suomen raiteilla pellava- vai käkkäräpäitä, mietitään sitä, säilyykö suomalaisuus ja missä muodossa. Tässä voidaan tarkastella vaikkapa Wikipedian tarjoamia lukuja ihan globaalilla tasolla. Suomen suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset (joita on maailmalla n. 1,2 miljoonaa), venäläiset (n. 129 miljoonaa), irakilaiset (Irakissa n. 37 miljoonaa ihmistä, mutta katsotaan etnisyydeltään osaksi 450-miljoonaista arabien ryhmää), kiinalaiset (han-kiinalaisia on n. 1,3 miljardia) ja ruotsalaiset (vajaat 8 miljoonaa). Näistä ainoastaan virolaisia on siis maailmassa vähemmän kuin suomalaisia. Samoin Suomessa jo vähemmistöasemansa varsin vakiinnuttaneiden etnisten ryhmien koko maailmanlaajuisesti on mielenkiintoinen seikka. Juutalaisia on esimerkiksi maailmalla vajaat 18 miljoonaa, romaneja noin 12 miljoonaa, sekä tataareja heitäkin noin 5 miljoonaa. Saamelaisia sentään on enintään vain 100 000, joten heidän vähemmistöstatuksensa on ainakin tässä luennassa oikeutettu.</p><p>Tarjoan siis lopuksi ilmaisen vinkin kaikille rasisteille ja toksisille nationalisteille, silläkin uhalla, että ammun tässä itseäni jalkaan: vähemmistöistä ja kulttuurien monimuotoisuudesta on ihan luvallista ja tavallista olla huolissaan, ja tarjoamieni lukujen valossa suomalaisuus ei ole mikään erityisen voimakas tai väkirikas kulttuuri. Tämä on toki yksinkertaistettu lähestymistapa, mutta provokatiivisiakin ulostuloja voi siis perustella muullakin kuin halulla herättää keskustelua, kunhan malttaa tehdä läksynsä ensin. Myös vähemmistöjen oikeuksista huolestuneiden toivoisin ottavan enemmän kantaa siihen, mikä Suomen ja suomalaisuuden rooli maailmassa tulee tulevaisuudessa olemaan.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Rasismi ja sen määrittely sekä käsitteellistäminen puhuttaa jälleen (olen käsitellyt asiaa aiemmin Kanava-lehden numerossa 3/2019 sekä täällä). Tällä kertaa sysäyksen keskustelulle on antanut perussuomalaisten nuorten äskettäinen ulostulo Twitterissä, jossa annetaan varsin suorasti ymmärtää, että Suomessa ei ole tilaa tummaihoisille ihmisille. Tempausta onkin kritisoitu varsin laajalti, ja viimeisimpänä käänteenä spekuloidaan PS-nuorten valtionavustuksen takaisinperinnällä, ja kyseinen tviitti onkin ilmeisesti poistettu. En aio tässä kritisoida saati puolustella PS-nuoria sen enempää. Tulin kuitenkin kielestä kiinnostuneena kiinnittääkseni huomiota siihen, miten asiasta väännettäessä on korostettu kontekstin merkitystä määrittelyn prosessissa. Käsittelen ensin rasistisen kontekstualisoinnin epäloogista luonnetta, ja tarjoan lopuksi toisen tavan yrittää ymmärtää asiaa.

Iltalehdessä haastateltiin rasismintutkija Anna Rastasta, jonka kerrotaan todenneen seuraavasti:

”Asioita tulkittaessa on aina huomioitava konteksti. Kun tiedämme, että perussuomalaiset nuoret on esittäneet julkisuudessa rasistisia näkemyksiä ja kun puoluekin ratsastaa muukalaispelolla, uskottavin tulkinta on, etteivät perussuomalaiset nuoret halua Suomeen tummaihoisia ihmisiä. Siis ilmiselvästi rasistinen viesti […].”

Samoin Rastas esittää, että jos tämä rasistinen tulkinnan konteksti suljetaan pois, voidaan tviittiä tulkita myös siten, että siinä vastustetaan perheitä, heterosuhteita tai onnellisuutta. Tilanne vaikuttaa kummassakin tapauksessa PS-nuorten kannalta erittäin epäedulliselta, eivätkä heidän pyrkimyksensä kontekstualisoida asiaa keskustelun herättämisen tai Suomen autonomisen päätöksenteon termein vakuuta ketään.

On kuitenkin mielenkiintoista huomata, miten Rastaan johtopäätös viestin rasistisuudesta perustuu virhepäätelmälle: koska perussuomalaiset nuoret ovat aiemminkin sanoneet rasistisia asioita, on heidän viimeisintäkin viestiään pidettävänä rasistisena. Johtopäätös ei siis tässä seuraa premissistä, vaan edellyttää, että hyväksymme ajatuksen, jossa aiemmat teot määräävät niitä seuraavien tekojen arvottamista ja tulkintaa. Näin ollen argumentti ei onnistu täysin vakuuttamaan, vaikka olisimmekin valmiita hyväksymään erilliset väitteet sekä kyseisen tviitin että PS-nuorten rasistisuudesta.

Toinen esimerkki nykyään varsin usein kohdattavasta epäloogisesta päättelystä on kehämäinen väite, jonka mukaan esimerkiksi vähemmistöille ei saa nauraa, koska tämä ylläpitää vähemmistöjä sortavia rakenteita. Nämä rakenteet puolestaan ylläpitävät vähemmistöille nauramisen tapaa, joka siis jälleen ruokkii niitä rakenteita, joista tämä nauru kumpuaa. Mekanismi on siis jokseenkin seuraava: ainoastaan hyväksymällä sekä premissin että johtopäätöksen samalla pläjäyksellä voimme hyväksyä väitteen totuudenmukaisuuden, sillä sekä johtopäätös että sen premissi vaativat kumpikin omaa erillistä todisteluaan. Tällainen ajattelu tietysti turhauttaa rationaaliseen ajatteluun sekä logiikkaan taipuvaisia ihmisiä varsin perinpohjaisesti, eikä olekaan mikään ihme, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa (jossa ollaan rasismin harrastamisessa paljon meitä pidemmällä) konservatiivisemmat kommentaattorit ovat esittäneet, että rasismin vastustus ja muut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ohjelmat muistuttavat enemmän uskontoa kuin tiedettä. Tähän uskontoon siis kuuluu kehämäisten ja muutoin epäloogisten opinkappaleiden kritiikitön toistelu sekä julkiset katumusharjoitukset silloin, kun dogmia vastaan on rikottu esimerkiksi omien aivojen käytön seurauksena.

Palataan vielä konteksteihin. Tähän mennessä on siis esitetty, että kohu voidaan kontekstualisoida tai kehystää joko (ilmeisen epäloogisen) rasismin tai keskustelun herättämisen käsittein. On kuitenkin olemassa ainakin eräs toinenkin tapa yrittää ymmärtää tätä asiaa, nimittäin huoli suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen asemasta. Kun siis mietitään, kulkeeko Suomen raiteilla pellava- vai käkkäräpäitä, mietitään sitä, säilyykö suomalaisuus ja missä muodossa. Tässä voidaan tarkastella vaikkapa Wikipedian tarjoamia lukuja ihan globaalilla tasolla. Suomen suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset (joita on maailmalla n. 1,2 miljoonaa), venäläiset (n. 129 miljoonaa), irakilaiset (Irakissa n. 37 miljoonaa ihmistä, mutta katsotaan etnisyydeltään osaksi 450-miljoonaista arabien ryhmää), kiinalaiset (han-kiinalaisia on n. 1,3 miljardia) ja ruotsalaiset (vajaat 8 miljoonaa). Näistä ainoastaan virolaisia on siis maailmassa vähemmän kuin suomalaisia. Samoin Suomessa jo vähemmistöasemansa varsin vakiinnuttaneiden etnisten ryhmien koko maailmanlaajuisesti on mielenkiintoinen seikka. Juutalaisia on esimerkiksi maailmalla vajaat 18 miljoonaa, romaneja noin 12 miljoonaa, sekä tataareja heitäkin noin 5 miljoonaa. Saamelaisia sentään on enintään vain 100 000, joten heidän vähemmistöstatuksensa on ainakin tässä luennassa oikeutettu.

Tarjoan siis lopuksi ilmaisen vinkin kaikille rasisteille ja toksisille nationalisteille, silläkin uhalla, että ammun tässä itseäni jalkaan: vähemmistöistä ja kulttuurien monimuotoisuudesta on ihan luvallista ja tavallista olla huolissaan, ja tarjoamieni lukujen valossa suomalaisuus ei ole mikään erityisen voimakas tai väkirikas kulttuuri. Tämä on toki yksinkertaistettu lähestymistapa, mutta provokatiivisiakin ulostuloja voi siis perustella muullakin kuin halulla herättää keskustelua, kunhan malttaa tehdä läksynsä ensin. Myös vähemmistöjen oikeuksista huolestuneiden toivoisin ottavan enemmän kantaa siihen, mikä Suomen ja suomalaisuuden rooli maailmassa tulee tulevaisuudessa olemaan.

]]>
2 http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276521-rasismin-tutkimuksesta-osa-ii-konteksti-ja-paattely#comments Etniset vähemmistöt Konteksti Päättely Perussuomalaiset Nuoret Rasismintutkimus Sat, 25 May 2019 12:55:55 +0000 Jaakko Naski http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276521-rasismin-tutkimuksesta-osa-ii-konteksti-ja-paattely
Persunuorten vastaisku: häpeällistä syrjintää! http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276501-persunuorten-vastaisku-hapeallista-syrjintaa <p>Uuden Suomen tuoreen uutisen mukaan Perussuomalaiset Nuoret on kommentoinut opetus-ja kulttuuriministeriön aikeita lakkauttaa järjestön valtionavustus järjestön muutaman päivän takaisen, rasistiseksi koetun tviitin takia.</p> <p>PS-nuorten mukaan kyseessä on &rdquo;kansallismielisten syrjintä&rdquo;, ja se pitää ministeriön toimintatapoja &quot;häpeällisinä&rdquo;.</p> <p>Nuorisojärjestön mukaan ministeriö on jo vuosia koettanut &rdquo;keksiä tekosyitä&rdquo; avustuksen &rdquo;eväämiselle&rdquo;. (Se kirjoitetaan &rdquo;epäämiselle&rdquo;, arvon &rdquo;kansallismieliset&rdquo;!)</p> <p>PS-nuoret muistuttavat, että korkein hallinto-oikeus on aiemmin ottanut asiaan kantaa ja todennut avustusten myöntämisen asianmukaiseksi.</p> <p>Sitä he eivät mainitse, että etnonationalistinen radikaalisiipi kaappasi järjestön viime marraskuussa, ja nyt haetaan näkemyksiä sen jälkeen syntyneeseen uuteen pelikuvioon.</p> <p>En halua leimata persunuoria kategorisesti ääriaineksiksi, mutta tämähän nyt on niin, että mitä äärimmäisempiin ideologioihin ja agendoihin mennään, sen tyypillisempää on patologiseksi koettu oma oikeassa oleminen ja ongelmien todellisen syyn näkeminen aina muissa.</p> <p>Opetusministeriössä tiedetään oikein hyvin, millaisia kavereita PS-nuorten nykyinen &rdquo;emopuoluetta kirittävä&rdquo; johto on. Jupakan kohteena olleen tviittauksen rakennustyössä oli nähty ainakin minuuttien verran vaivaa, joten aikaa harkinnalle oli kyllä.</p> <p>Se ei siis mennyt sillä lailla, että painanpa tuota nappia nyt ja katson mitä tapahtuu, kas noin; oijoi ja taivas varjele, enhän minä tätä tarkoittanut!</p> <p>Järjestö korostaa aivan oikein, ettei tviitti edes voinut olla mikään PS-nuorten kannanotto. Sen sijaan se kertoo oikein valaisevasti, mitä putiikin huipulla maailmasta tuumaillaan.</p> <p>Ja mitä sieltä nykyään tulisi ulos, jos ei olisi tämä 115 000 euroa edes jonkinlaisena kitkajarruna päästöilylle.</p> <p>Mikäli avustus todella peruutettaisiin, sittenhän vaihtoehtoja olisi kaksi: Joko a) Toni, Asseri &amp; co. antaisivat palaa sydämensä kyllyydestä kohutviitin tyyli- ja tahtilajissa, tai sitten b) he koettaisivat siistiä firmansa habituksen sen verran teatterikelpoiseksi, että ministeriö alkaisi taas avustella.</p> <p>Jos etnonationalismista äkkiä hermostuvalta Mestari Jussilta kysytään, vastaus on varmasti b). Mutta kysytäänkö?&nbsp;Vai kiritetäänkö entistä kovemmin &ndash; ja Timanttiliigan tapaan mustin jäniksin?</p> <p>***</p> <p>Tällä kertaa ei tule loppuun puujalkavitsiä, vaan avajaisämpärijonossa puolentoista tunnin kohdalla kuultu huudahdus:</p> <p>&mdash; Toi Minnan mies on toiminnan mies!</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Uuden Suomen tuoreen uutisen mukaan Perussuomalaiset Nuoret on kommentoinut opetus-ja kulttuuriministeriön aikeita lakkauttaa järjestön valtionavustus järjestön muutaman päivän takaisen, rasistiseksi koetun tviitin takia.

PS-nuorten mukaan kyseessä on ”kansallismielisten syrjintä”, ja se pitää ministeriön toimintatapoja "häpeällisinä”.

Nuorisojärjestön mukaan ministeriö on jo vuosia koettanut ”keksiä tekosyitä” avustuksen ”eväämiselle”. (Se kirjoitetaan ”epäämiselle”, arvon ”kansallismieliset”!)

PS-nuoret muistuttavat, että korkein hallinto-oikeus on aiemmin ottanut asiaan kantaa ja todennut avustusten myöntämisen asianmukaiseksi.

Sitä he eivät mainitse, että etnonationalistinen radikaalisiipi kaappasi järjestön viime marraskuussa, ja nyt haetaan näkemyksiä sen jälkeen syntyneeseen uuteen pelikuvioon.

En halua leimata persunuoria kategorisesti ääriaineksiksi, mutta tämähän nyt on niin, että mitä äärimmäisempiin ideologioihin ja agendoihin mennään, sen tyypillisempää on patologiseksi koettu oma oikeassa oleminen ja ongelmien todellisen syyn näkeminen aina muissa.

Opetusministeriössä tiedetään oikein hyvin, millaisia kavereita PS-nuorten nykyinen ”emopuoluetta kirittävä” johto on. Jupakan kohteena olleen tviittauksen rakennustyössä oli nähty ainakin minuuttien verran vaivaa, joten aikaa harkinnalle oli kyllä.

Se ei siis mennyt sillä lailla, että painanpa tuota nappia nyt ja katson mitä tapahtuu, kas noin; oijoi ja taivas varjele, enhän minä tätä tarkoittanut!

Järjestö korostaa aivan oikein, ettei tviitti edes voinut olla mikään PS-nuorten kannanotto. Sen sijaan se kertoo oikein valaisevasti, mitä putiikin huipulla maailmasta tuumaillaan.

Ja mitä sieltä nykyään tulisi ulos, jos ei olisi tämä 115 000 euroa edes jonkinlaisena kitkajarruna päästöilylle.

Mikäli avustus todella peruutettaisiin, sittenhän vaihtoehtoja olisi kaksi: Joko a) Toni, Asseri & co. antaisivat palaa sydämensä kyllyydestä kohutviitin tyyli- ja tahtilajissa, tai sitten b) he koettaisivat siistiä firmansa habituksen sen verran teatterikelpoiseksi, että ministeriö alkaisi taas avustella.

Jos etnonationalismista äkkiä hermostuvalta Mestari Jussilta kysytään, vastaus on varmasti b). Mutta kysytäänkö? Vai kiritetäänkö entistä kovemmin – ja Timanttiliigan tapaan mustin jäniksin?

***

Tällä kertaa ei tule loppuun puujalkavitsiä, vaan avajaisämpärijonossa puolentoista tunnin kohdalla kuultu huudahdus:

— Toi Minnan mies on toiminnan mies!

 

]]>
7 http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276501-persunuorten-vastaisku-hapeallista-syrjintaa#comments Asseri Kinnunen Jussi Halla-aho Perussuomalaiset Nuoret Toni Jalonen Sat, 25 May 2019 08:11:13 +0000 Timo Peltonen http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276501-persunuorten-vastaisku-hapeallista-syrjintaa
Persunuoret kirittävät: 115 000 euroa/ tviitti http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276396-persunuoret-kirittavat-115-000-euroa-tviitti <p>Rahan kieli on siitä ihmeellistä, että sitä ymmärtää pahvipäisempikin. Kun perussuomalaisten nuorten runsaskätinen valtionapu päätettiin ottaa uuteen tarkasteluun, keissin pääsyylliseksi käsketty varapuheenjohtaja Toni Jalonen nöyrtyi lähes pölypunkiksi lattian rakoon.</p><p>Kuten tiedämme, nuorisojärjestö oli tviitissään tiedustellut, haluammeko me suomalaiset tulevaisuuden, jossa olemme vauvaa helliviä, aika hyvännäköisiä kahvinruskeita hymynaamoja.&nbsp;</p><p>Tviitin mukaan&nbsp;ilmeisesti&nbsp;perussuomalaisten äänestäminen eurovaaleissa turvaisi meidät sellaisiksi muuttumiselta.</p><p>No tota, siis emme tietenkään halua. Tahdomme olla yrmeitä ja tuppisuisia valkoihoisia äijiä, jotka jatkavat snägärin jonossa epähuomiossa päästöämänsä sekavan lauseen loppuun luunkovin, tarvittaessa raudoitetuin nyrkein.&nbsp;</p><p>Vauvoille lepertely kuuluu akoille, joiden luonne on siihen soveltuva. Jos iskä taas on oikein hellämielinen, hän toki voi viedä kersansa hieman myöhemmin hirvimetsälle, lätkämatsiin tai Jyväskylä-rallin pikataipaleen varteen.</p><p>Tänään Jalonen sitten selitteli tviittiä henkilökohtaisella ajattelemattomuudellaan ja impulsiivisuudellaan.&nbsp;</p><p>Lukemattomat suomalaiset ovat vielä aikuisinakin ajattelemattomia ja impulsiivisia, mutta ei heiltä silti lähde rasistisia tviittejä yhtään minnekään, vaikka useimpia heistä ei edes ole valittu minkään merkittävän järjestön nokkapaikoille eli ovat sillä tavalla vapaita paukuttamaan.</p><p>Olisikin ollut hauskaa killua kärpäsenä katossa, kun nuorisojärjestön johto lopulta alkoi ajatella ja harkita aivot savuten. Tviitillehän oli vauhdikkaasti tulossa hintaa rapsakat toistasataa tuhatta euroa.</p><p>Kun etnonationalistinen radikaalisiipi viime marraskuussa otti persunuorison haltuunsa, puheenjohtaja ja nykyinen eurovaaliehdokas Asseri Kinnunen sanoi Hesarille aikovansa &rdquo;kirittää emopuoluetta&rdquo;.&nbsp;</p><p>Nyt nähtiin mitä se käytännössä tarkoittaa, sillä ei ehkä ole ihan helppo uskoa Jalosen tviittailleen eurovaalien kokoisessa asiassa firman ykköspomon ja ainoan parlamenttiehdokkaan tietämättä.</p><p>Kun hölmöilyn kullankalliit seuraamukset alkoivat lyödä suoraan omille piñacoladanvalkoisille näpeille, varapuheenjohtaja pantiin höyrypesemään pulju kuiville.</p><p>Helpommin kyllä sanottu kuin tehty, sillä tviitin paljastamaa ajatusmaailmaa, joka toki vähänkin asioita seuraavissa piireissä tunnettiin, ei putsaa millään myrkyllä juhlakuntoon.</p><p>Pahaa pelkään, että tämä on vasta alkua. Seuraavien neljän vuoden aikana Mestarin yhä korkeammalle laajentuva otsa tulee toimimaan miljoonien hikikarpaloitten alustana, sillä ei tuo eduskuntaryhmäkään hattutemppupahoinpitelijöineen varsinainen ekaluokkalaisten luontokerho ole.&nbsp;</p><p>Myös kannattajakentällä on joukkoa, jonka aktivoitumista tulee olemaan kiehtovaa seurata.</p><p>Ensiksi lusitaan kuitenkin kesäkuun puoluekokous täällä Tampereella. Mestari ilmoittanee pian eurovaalien jälkeen, onko taas syytä tarkkailla älylaitteita &ndash; tai peräti leiriytyä telkkarin ääreen kuten 2017.</p><p>Tutkailkaamme siis oluttarjouksia, sillä niin puoluekokousedustajatkin tekevät.&nbsp;</p><p>Vai luuleeko joku yhä, että Teukka valittiin varapuheenjohtajaksi sumpin voimalla?</p><p>Loppuviikon puujalkavitsi ei ole täysin omani, joten se on hyvä:</p><p>Kaverukset, sanotaan vaikka Antti ja Juha, seisoskelivat torin laidalla kuulumisia vaihdellen. Heitä lähestyi hieman hätääntynyt turisti, joka vieraalla kielellä yritti tuloksetta selvittää asiaansa. Kun matkailija poistui toivottomista asemistaan, Antti kysymään Juhalta:</p><p>&mdash; Mitähän kieltä se puhu?</p><p>&mdash; Mää oon melko varma että saksaa, vastasi Juha.</p><p>&mdash; Olisit sanonu! Kyllähän mää saksaa osaan!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Rahan kieli on siitä ihmeellistä, että sitä ymmärtää pahvipäisempikin. Kun perussuomalaisten nuorten runsaskätinen valtionapu päätettiin ottaa uuteen tarkasteluun, keissin pääsyylliseksi käsketty varapuheenjohtaja Toni Jalonen nöyrtyi lähes pölypunkiksi lattian rakoon.

Kuten tiedämme, nuorisojärjestö oli tviitissään tiedustellut, haluammeko me suomalaiset tulevaisuuden, jossa olemme vauvaa helliviä, aika hyvännäköisiä kahvinruskeita hymynaamoja. 

Tviitin mukaan ilmeisesti perussuomalaisten äänestäminen eurovaaleissa turvaisi meidät sellaisiksi muuttumiselta.

No tota, siis emme tietenkään halua. Tahdomme olla yrmeitä ja tuppisuisia valkoihoisia äijiä, jotka jatkavat snägärin jonossa epähuomiossa päästöämänsä sekavan lauseen loppuun luunkovin, tarvittaessa raudoitetuin nyrkein. 

Vauvoille lepertely kuuluu akoille, joiden luonne on siihen soveltuva. Jos iskä taas on oikein hellämielinen, hän toki voi viedä kersansa hieman myöhemmin hirvimetsälle, lätkämatsiin tai Jyväskylä-rallin pikataipaleen varteen.

Tänään Jalonen sitten selitteli tviittiä henkilökohtaisella ajattelemattomuudellaan ja impulsiivisuudellaan. 

Lukemattomat suomalaiset ovat vielä aikuisinakin ajattelemattomia ja impulsiivisia, mutta ei heiltä silti lähde rasistisia tviittejä yhtään minnekään, vaikka useimpia heistä ei edes ole valittu minkään merkittävän järjestön nokkapaikoille eli ovat sillä tavalla vapaita paukuttamaan.

Olisikin ollut hauskaa killua kärpäsenä katossa, kun nuorisojärjestön johto lopulta alkoi ajatella ja harkita aivot savuten. Tviitillehän oli vauhdikkaasti tulossa hintaa rapsakat toistasataa tuhatta euroa.

Kun etnonationalistinen radikaalisiipi viime marraskuussa otti persunuorison haltuunsa, puheenjohtaja ja nykyinen eurovaaliehdokas Asseri Kinnunen sanoi Hesarille aikovansa ”kirittää emopuoluetta”. 

Nyt nähtiin mitä se käytännössä tarkoittaa, sillä ei ehkä ole ihan helppo uskoa Jalosen tviittailleen eurovaalien kokoisessa asiassa firman ykköspomon ja ainoan parlamenttiehdokkaan tietämättä.

Kun hölmöilyn kullankalliit seuraamukset alkoivat lyödä suoraan omille piñacoladanvalkoisille näpeille, varapuheenjohtaja pantiin höyrypesemään pulju kuiville.

Helpommin kyllä sanottu kuin tehty, sillä tviitin paljastamaa ajatusmaailmaa, joka toki vähänkin asioita seuraavissa piireissä tunnettiin, ei putsaa millään myrkyllä juhlakuntoon.

Pahaa pelkään, että tämä on vasta alkua. Seuraavien neljän vuoden aikana Mestarin yhä korkeammalle laajentuva otsa tulee toimimaan miljoonien hikikarpaloitten alustana, sillä ei tuo eduskuntaryhmäkään hattutemppupahoinpitelijöineen varsinainen ekaluokkalaisten luontokerho ole. 

Myös kannattajakentällä on joukkoa, jonka aktivoitumista tulee olemaan kiehtovaa seurata.

Ensiksi lusitaan kuitenkin kesäkuun puoluekokous täällä Tampereella. Mestari ilmoittanee pian eurovaalien jälkeen, onko taas syytä tarkkailla älylaitteita – tai peräti leiriytyä telkkarin ääreen kuten 2017.

Tutkailkaamme siis oluttarjouksia, sillä niin puoluekokousedustajatkin tekevät. 

Vai luuleeko joku yhä, että Teukka valittiin varapuheenjohtajaksi sumpin voimalla?

Loppuviikon puujalkavitsi ei ole täysin omani, joten se on hyvä:

Kaverukset, sanotaan vaikka Antti ja Juha, seisoskelivat torin laidalla kuulumisia vaihdellen. Heitä lähestyi hieman hätääntynyt turisti, joka vieraalla kielellä yritti tuloksetta selvittää asiaansa. Kun matkailija poistui toivottomista asemistaan, Antti kysymään Juhalta:

— Mitähän kieltä se puhu?

— Mää oon melko varma että saksaa, vastasi Juha.

— Olisit sanonu! Kyllähän mää saksaa osaan!

]]>
4 http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276396-persunuoret-kirittavat-115-000-euroa-tviitti#comments Asseri Kinnunen Jussi Halla-aho Perussuomalaiset Nuoret Toni Jalonen Thu, 23 May 2019 12:14:23 +0000 Timo Peltonen http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276396-persunuoret-kirittavat-115-000-euroa-tviitti
Pimeys valtasi nuoret http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276374-pimea-valtasi-nuoret <p>Viime viikot ovat todistaneet, että miksi perussuomalaisista lähteminen oli moraalisesti ainoa oikea ratkaisu. Se todennäköisesti maksoi paikan eduskunnassa, mutta periaatteilla ei ole mitään arvoa, jos ne eivät joskus maksa jotain. Lähtö oli minulle henkilökohtaisesti uuden alku. Olen vapaa mies piirtämään oman tulevaisuuteni.</p><p>Käsittelin jo nykyisten perussuomalaisten todistettua&nbsp;<a href="http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276217-kremlin-hyodylliset-holmot">Venäjä-mielisyyttä</a>. Nyt muutama sana nykyisten perussuomalaisten nuorten todistetusta rasismista.</p><p>Toimin aikanaan neljä vuotta perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana. Jatkoin <strong>Vesa-Matti Saarakkalan</strong> tekemää hyvää työtä. Seuraajieni osalta on parempi, että en sano mitään. Olen muuten jäävi arvioimaan omaa toimintaani, mutta minun johdollani ei olisi koskaan hyväksytty niin sanottua etnonationalismia. Olen aina tehnyt selväksi, että minun politiikkani perustuu kestäviin, jokaisen ihmisarvoa kunnioittaviin kristillisiin arvoihin.</p><p>En edes ymmärrä, miksi vanhasta pimeästä voimasta käytetään tällaista kiertoilmaisua. Kansallissosialismi on kansallissosialismia vaikka sitä yrittäisi etnonationalisti kääriä kauniimpaan pakettiin. Kun nuorilla ei ole kestäviä arvoja niin tässä on lopputulos. Pimeä valtaa vain sen, mihin valo ei pääse. Oli kyse sitten kansallissosialismista tai ääri-islamismista. Pahuudella on useat kasvot.</p><p>Armo on olemassa myös armottomille. On vain osattava katua, pyytää aidosti anteeksi ja tehtävä parannus. Valheellista anteeksipyyntöä ei voi kukaan hyväksyä.&nbsp;</p><p>On yksi asia, jota&nbsp;rasistikin kunnioittaa: raha.</p><p>Perussuomalaiset nuoret julkaisi <a href="https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/taman-vuoksi-perussuomalaisten-nuorten-valtionavustukset-ovat-vaarassa-lapin-piirin-puheenjohtajan-julkinen-twitter-viesti-kuohuttaa-ei-ole-tummaihoisia-suomalaisia/7418044">avoimen rasistisen twiitin</a> järjestön viralliselta Twitter-tililtä. Kyse ei ollut jonkun päähänpistosta, vaan järjestön virallisesta linjasta.</p><p>Opetus- ja kulttuuministeriö ilmoitti odotetusti toimivansa nuorisolain edellyttämällä tavalla ja ottavansa perussuomalaisten nuorten valtiontuen uudelleenharkintaan. Tuen, jonka puolesta aikanaan taistelin, mutta nyt katson, että on vain oikeus ja kohtuus ottaa pois valtiontuki rasismilta.</p><p>Tänään perussuomalaiset nuoret pahoittelee twiittiään, mutta ei tuomitse sen taustalla olevaa etnonationalismia. Toisin sanoen &quot;oli virhe sanoa ääneen mitä olemme, mutta olemme joka tapauksessa etnonationalisteja, ja sitä emme pahoittele&quot;.</p><p>Pahoittelu on tehty vain, jotta valtiontuki jatkuisi. Raha ratkaisee. Anteeksipyyntö ei ole aito.</p><p>Ongelma ei ole yksi twiitti, vaan se että nuorisojärjestön ideologia perustuu nykyään rasismiin. Ei seepra raidoistaan pääse vaikka maalaisi itsensä sateenkaaren väreihin. Eivät ihmiset ole tyhmiä.</p><p>Rasistia nolompi on vain rasisti, joka ei edes uskalla myöntää olevansa rasisti.</p><p>Olen surullinen, että pimeys on vallannut nuoret.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime viikot ovat todistaneet, että miksi perussuomalaisista lähteminen oli moraalisesti ainoa oikea ratkaisu. Se todennäköisesti maksoi paikan eduskunnassa, mutta periaatteilla ei ole mitään arvoa, jos ne eivät joskus maksa jotain. Lähtö oli minulle henkilökohtaisesti uuden alku. Olen vapaa mies piirtämään oman tulevaisuuteni.

Käsittelin jo nykyisten perussuomalaisten todistettua Venäjä-mielisyyttä. Nyt muutama sana nykyisten perussuomalaisten nuorten todistetusta rasismista.

Toimin aikanaan neljä vuotta perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana. Jatkoin Vesa-Matti Saarakkalan tekemää hyvää työtä. Seuraajieni osalta on parempi, että en sano mitään. Olen muuten jäävi arvioimaan omaa toimintaani, mutta minun johdollani ei olisi koskaan hyväksytty niin sanottua etnonationalismia. Olen aina tehnyt selväksi, että minun politiikkani perustuu kestäviin, jokaisen ihmisarvoa kunnioittaviin kristillisiin arvoihin.

En edes ymmärrä, miksi vanhasta pimeästä voimasta käytetään tällaista kiertoilmaisua. Kansallissosialismi on kansallissosialismia vaikka sitä yrittäisi etnonationalisti kääriä kauniimpaan pakettiin. Kun nuorilla ei ole kestäviä arvoja niin tässä on lopputulos. Pimeä valtaa vain sen, mihin valo ei pääse. Oli kyse sitten kansallissosialismista tai ääri-islamismista. Pahuudella on useat kasvot.

Armo on olemassa myös armottomille. On vain osattava katua, pyytää aidosti anteeksi ja tehtävä parannus. Valheellista anteeksipyyntöä ei voi kukaan hyväksyä. 

On yksi asia, jota rasistikin kunnioittaa: raha.

Perussuomalaiset nuoret julkaisi avoimen rasistisen twiitin järjestön viralliselta Twitter-tililtä. Kyse ei ollut jonkun päähänpistosta, vaan järjestön virallisesta linjasta.

Opetus- ja kulttuuministeriö ilmoitti odotetusti toimivansa nuorisolain edellyttämällä tavalla ja ottavansa perussuomalaisten nuorten valtiontuen uudelleenharkintaan. Tuen, jonka puolesta aikanaan taistelin, mutta nyt katson, että on vain oikeus ja kohtuus ottaa pois valtiontuki rasismilta.

Tänään perussuomalaiset nuoret pahoittelee twiittiään, mutta ei tuomitse sen taustalla olevaa etnonationalismia. Toisin sanoen "oli virhe sanoa ääneen mitä olemme, mutta olemme joka tapauksessa etnonationalisteja, ja sitä emme pahoittele".

Pahoittelu on tehty vain, jotta valtiontuki jatkuisi. Raha ratkaisee. Anteeksipyyntö ei ole aito.

Ongelma ei ole yksi twiitti, vaan se että nuorisojärjestön ideologia perustuu nykyään rasismiin. Ei seepra raidoistaan pääse vaikka maalaisi itsensä sateenkaaren väreihin. Eivät ihmiset ole tyhmiä.

Rasistia nolompi on vain rasisti, joka ei edes uskalla myöntää olevansa rasisti.

Olen surullinen, että pimeys on vallannut nuoret.

]]>
0 Perussuomalaiset Nuoret Thu, 23 May 2019 07:22:01 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276374-pimea-valtasi-nuoret
"Hulluja on kaikkialla" - Venäjän kohukansanedustaja ärähti persunuorille http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264571-hulluja-on-kaikkialla-venajan-kohukansanedustaja-arahti-persunuorille <p>Venäjän homopropagandalain isänä tunnettu duuman jäsen Vitali Milonov kuittaa persunuorten Karjala-haaveet yksittäisen hullun puheina. &quot;Kaikkialla on hulluja, jotka esittävät kummallisia ehdotuksia - sekä Venäjällä, että Suomessa,&quot; kuittaa Milonov venäläisellä mpsh.ru-sivustolla. &quot;Täytyy ymmärtää, että tässä ei ole kysymys perussuomalaisen puolueen virallisesta kannasta. Ja vielä vähemmän Suomen viranomaisten kannasta. Se on yhden mielipuolen lausunto.&quot;</p><p>&quot;Mielipuolella&quot; Milonov viittaa Henri Hautamäkeen, joka valittiin viime viikonloppuna Perussuomalaisten Nuorten hallitukseen ja joka twiittasi julkisuuteen persunuorten kokouksen päätöksen Karjalan takaisin vaatimisesta. Hautamäestä on tullut muutamassa päivässä julkkis Venäjällä, mutta se ei ole Hautamäen tahtia haitannut. Hautamäki on viikonlopun jälkeen lisännyt pökköä pesään kutsumalla Venäjää Twitterissä &quot;iivanaksi.&quot;</p><p>Milonov on aiemmin esittänyt Ilta-Sanomien mukaan Suomi-myönteisiä lausuntoja ja kutsunut Talvisotaa &quot;miehityssodaksi.&quot; Hän on myös ollut huolissaan suomalais-ugrilaisten kielten kohtalosta.</p><p>Saa nähdä, jättääkö persujen johto nuorisojärjestönsä tuleen makaamaan tässä asiassa vai onko odotettavissa jotain selityksiä. Venäjällä asiasta on noussut aivan suhteeton mediakohu, mutta Suomessa lehdet ovat olleet Ilta-Sanomia lukuun ottamatta hiljaa.</p><p><a href="https://mpsh.ru/42969-vezde-durachok-naydetsya-milonov-otvetil-na-trebovanie-finskogo-nacionalista-vernut-kareliyu.html" title="https://mpsh.ru/42969-vezde-durachok-naydetsya-milonov-otvetil-na-trebovanie-finskogo-nacionalista-vernut-kareliyu.html">https://mpsh.ru/42969-vezde-durachok-naydetsya-milonov-otvetil-na-trebov...</a></p><p><a href="https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005464084.html" title="https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005464084.html">https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005464084.html</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Venäjän homopropagandalain isänä tunnettu duuman jäsen Vitali Milonov kuittaa persunuorten Karjala-haaveet yksittäisen hullun puheina. "Kaikkialla on hulluja, jotka esittävät kummallisia ehdotuksia - sekä Venäjällä, että Suomessa," kuittaa Milonov venäläisellä mpsh.ru-sivustolla. "Täytyy ymmärtää, että tässä ei ole kysymys perussuomalaisen puolueen virallisesta kannasta. Ja vielä vähemmän Suomen viranomaisten kannasta. Se on yhden mielipuolen lausunto."

"Mielipuolella" Milonov viittaa Henri Hautamäkeen, joka valittiin viime viikonloppuna Perussuomalaisten Nuorten hallitukseen ja joka twiittasi julkisuuteen persunuorten kokouksen päätöksen Karjalan takaisin vaatimisesta. Hautamäestä on tullut muutamassa päivässä julkkis Venäjällä, mutta se ei ole Hautamäen tahtia haitannut. Hautamäki on viikonlopun jälkeen lisännyt pökköä pesään kutsumalla Venäjää Twitterissä "iivanaksi."

Milonov on aiemmin esittänyt Ilta-Sanomien mukaan Suomi-myönteisiä lausuntoja ja kutsunut Talvisotaa "miehityssodaksi." Hän on myös ollut huolissaan suomalais-ugrilaisten kielten kohtalosta.

Saa nähdä, jättääkö persujen johto nuorisojärjestönsä tuleen makaamaan tässä asiassa vai onko odotettavissa jotain selityksiä. Venäjällä asiasta on noussut aivan suhteeton mediakohu, mutta Suomessa lehdet ovat olleet Ilta-Sanomia lukuun ottamatta hiljaa.

https://mpsh.ru/42969-vezde-durachok-naydetsya-milonov-otvetil-na-trebovanie-finskogo-nacionalista-vernut-kareliyu.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005464084.html

]]>
40 http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264571-hulluja-on-kaikkialla-venajan-kohukansanedustaja-arahti-persunuorille#comments Karjala Perussuomalaiset Nuoret Thu, 22 Nov 2018 13:46:51 +0000 Jouni Snellman http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264571-hulluja-on-kaikkialla-venajan-kohukansanedustaja-arahti-persunuorille
Vuosi 2019 on mahdollisuus http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258559-vuosi-2019-on-mahdollisuus <p>Perussuomalaiset Nuoret on minulle rakas yhdistys. Olen toiminut viime vuodet järjestössä merkittävillä paikoilla niin palkattuna työntekijänä kuin kattojärjestön hallituksen jäsenenä. Järjestösihteerinä toimin syksystä 2016 kevääseen 2017 asti. 3. varapuheenjohtajana olin vuoden 2017 ja 1. varapuheenjohtajana olen parhaillaan vuoden 2018. Vuonna 2016 toimin kattojärjestön hallituksen varajäsenenä. Olen siis vuoden 2018 loppuun mennessä ollut järjestön korkeimmassa johdossa laskentatavasta riippuen 2 - 3 vuotta. Piiritason ja puolueen luottamustehtävien lisäksi. Erityisesti mieleeni ovat painuneet seuraavat tapahtumat ja kampanjat, joissa olen ollut enemmän tai vähemmän keskeisessä roolissa: Viron opintomatka Tallinnaan syksyllä 2016, kunnianpalautuskampanja alkuvuonna 2017, kuntavaalikiertue talvella 2017, vapaussota-kampanja alkuvuonna 2018, Welcome Trump -mielenilmaus ja avoin kirje presidentille kesällä 2018 sekä lukuisat kannanotot ja muut tempaukset vuosien varrella. Matkan varrella olen oppinut aivan valtavasti uutta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pitkän pohdinnan jälkeen olen päättänyt, etten syyskokouksessa 2018 asetu ehdolle jatkokautta varten Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajistoon tai hallituksen jäseneksi vuodelle 2019.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>On muiden aika ottaa ohjakset. Latu on nyt auki! Kannustan jäseniä tarttumaan tähän tilaisuuteen rohkeasti. Järjestössä on suuri määrä aktiivisia ja osaavia nuoria. Olen aivan varma, että kuka ikinä jatkajakseni ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan, tulee hän täyttämään suuret saappaat enemmän kuin mainiosti. Olen myös valmis kertomaan tasapuolisesti kaikille ehdokkuutta harkitseville, millaisesta hommasta oikeastaan on kyse.&nbsp;<strong>Millään, korostan, EI MILLÄÄN rahalla voi ostaa sellaista koulua, mitä poliittisen nuorisojärjestön varapuheenjohtajana oleminen on. Se kokemus on ainutlaatuinen, arvokas, jännittävä, opettavainen ja huikea.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Vuosi 2019 on valtava mahdollisuus.</strong> Niin järjestölle kuin itsellenikin. Luvassa on keväällä parhaimmillaan kolmet suuret vaalit ja syksyllä yliopistojen ylioppilaskuntien edustajistovaalit. Olen mukana edellä mainituissa vaaleissa monella puoluetta ja nuorisojärjestöä hyödyttävällä tavalla - vähintäänkin ehdokkaiden taustajoukoissa. Tulevalle kattojärjestön hallitukselle lähetän jo etukäteen terveiset - vuosien varrella kertynyttä some- ja erityisesti Canva-osaamistani voi halutessaan hyödyntää edelleen esimerkiksi sometiimin osana, vaikken varsinaiseen hallitukseen haekaan.<strong> </strong>Lisäksi suunnitelmissani on paluu takaisin juurilleni - nuorisojärjestön piiritason aktiivitoimijaksi. Henkilökohtaisella poliittisella tasolla haluan edelleen kasvattaa jo laajaksi muodostunutta näkyvyyttäni ja ehkä jopa ottaa käyttöön aivan uusia ja yllättäviä tapoja viestiä sanomaani.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Toimin vuoden 2018 loppuun asti normaalisti täyttä höyryä varapuheenjohtajana.</strong> Seuraava merkittävä edustustehtäväni on Eurooppanuorten Linnaseminaarissa 2018 panelistina toimiminen. Odotan sitä mielenkiinnolla, sillä jo viime vuonna yleisössä oli hauskaa katsella tiukkaa poliittista debaattia. Mikä sen mahtavampaa, kuin että nyt pääsen itse edustamaan järjestöä niinkin kuuman aiheen kuin Euroopan unionin tiimoilta. Olemmehan Suomen ainoa eduskuntapuolueen nuorisojärjestö, joka selkeästi torjuu EU-integraation ihanuuden ja uskoo kansallisvaltioiden Eurooppaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Luopuminen voi joskus olla haikeaa, mutta aina se avaa myös uusia mahdollisuuksia sekä itselleen että muille. Jatkakaamme arvokasta työtämme Isänmaan eteen. Yhdessä.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perussuomalaiset Nuoret on minulle rakas yhdistys. Olen toiminut viime vuodet järjestössä merkittävillä paikoilla niin palkattuna työntekijänä kuin kattojärjestön hallituksen jäsenenä. Järjestösihteerinä toimin syksystä 2016 kevääseen 2017 asti. 3. varapuheenjohtajana olin vuoden 2017 ja 1. varapuheenjohtajana olen parhaillaan vuoden 2018. Vuonna 2016 toimin kattojärjestön hallituksen varajäsenenä. Olen siis vuoden 2018 loppuun mennessä ollut järjestön korkeimmassa johdossa laskentatavasta riippuen 2 - 3 vuotta. Piiritason ja puolueen luottamustehtävien lisäksi. Erityisesti mieleeni ovat painuneet seuraavat tapahtumat ja kampanjat, joissa olen ollut enemmän tai vähemmän keskeisessä roolissa: Viron opintomatka Tallinnaan syksyllä 2016, kunnianpalautuskampanja alkuvuonna 2017, kuntavaalikiertue talvella 2017, vapaussota-kampanja alkuvuonna 2018, Welcome Trump -mielenilmaus ja avoin kirje presidentille kesällä 2018 sekä lukuisat kannanotot ja muut tempaukset vuosien varrella. Matkan varrella olen oppinut aivan valtavasti uutta.

 

Pitkän pohdinnan jälkeen olen päättänyt, etten syyskokouksessa 2018 asetu ehdolle jatkokautta varten Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajistoon tai hallituksen jäseneksi vuodelle 2019.

 

On muiden aika ottaa ohjakset. Latu on nyt auki! Kannustan jäseniä tarttumaan tähän tilaisuuteen rohkeasti. Järjestössä on suuri määrä aktiivisia ja osaavia nuoria. Olen aivan varma, että kuka ikinä jatkajakseni ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan, tulee hän täyttämään suuret saappaat enemmän kuin mainiosti. Olen myös valmis kertomaan tasapuolisesti kaikille ehdokkuutta harkitseville, millaisesta hommasta oikeastaan on kyse. Millään, korostan, EI MILLÄÄN rahalla voi ostaa sellaista koulua, mitä poliittisen nuorisojärjestön varapuheenjohtajana oleminen on. Se kokemus on ainutlaatuinen, arvokas, jännittävä, opettavainen ja huikea.

 

Vuosi 2019 on valtava mahdollisuus. Niin järjestölle kuin itsellenikin. Luvassa on keväällä parhaimmillaan kolmet suuret vaalit ja syksyllä yliopistojen ylioppilaskuntien edustajistovaalit. Olen mukana edellä mainituissa vaaleissa monella puoluetta ja nuorisojärjestöä hyödyttävällä tavalla - vähintäänkin ehdokkaiden taustajoukoissa. Tulevalle kattojärjestön hallitukselle lähetän jo etukäteen terveiset - vuosien varrella kertynyttä some- ja erityisesti Canva-osaamistani voi halutessaan hyödyntää edelleen esimerkiksi sometiimin osana, vaikken varsinaiseen hallitukseen haekaan. Lisäksi suunnitelmissani on paluu takaisin juurilleni - nuorisojärjestön piiritason aktiivitoimijaksi. Henkilökohtaisella poliittisella tasolla haluan edelleen kasvattaa jo laajaksi muodostunutta näkyvyyttäni ja ehkä jopa ottaa käyttöön aivan uusia ja yllättäviä tapoja viestiä sanomaani.

 

Toimin vuoden 2018 loppuun asti normaalisti täyttä höyryä varapuheenjohtajana. Seuraava merkittävä edustustehtäväni on Eurooppanuorten Linnaseminaarissa 2018 panelistina toimiminen. Odotan sitä mielenkiinnolla, sillä jo viime vuonna yleisössä oli hauskaa katsella tiukkaa poliittista debaattia. Mikä sen mahtavampaa, kuin että nyt pääsen itse edustamaan järjestöä niinkin kuuman aiheen kuin Euroopan unionin tiimoilta. Olemmehan Suomen ainoa eduskuntapuolueen nuorisojärjestö, joka selkeästi torjuu EU-integraation ihanuuden ja uskoo kansallisvaltioiden Eurooppaan.

 

Luopuminen voi joskus olla haikeaa, mutta aina se avaa myös uusia mahdollisuuksia sekä itselleen että muille. Jatkakaamme arvokasta työtämme Isänmaan eteen. Yhdessä.

 

]]>
0 http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258559-vuosi-2019-on-mahdollisuus#comments Kansallisliberalismi Kansallismielisyys Nuorisotyö Perussuomalaiset Perussuomalaiset Nuoret Mon, 23 Jul 2018 14:00:00 +0000 Juha Karjalainen http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258559-vuosi-2019-on-mahdollisuus
Vappupuhe http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254721-vappupuhe <p><em>Pidetty 1.5.201</em><em>8</em><em> muistokäynnillä punaisten puolella taistelleiden, kaatuneiden ja vankileireillä tuhoutuneiden muistomerkillä.</em></p><p>Tänä vuonna tuli 100 vuotta täyteen Suomen työväenluokan noususta valtaa vastaan, ja siitä valtavasta tragediasta johon tämä johti. Tänä keväänä näitä tapahtumia on muisteltu paljon, ja se kuinka muistellaan kertoo paljon.</p><p>Emme ole juurikaan nähneet valkoisten voitonjuhlia, voitonparaateja ei ole järjestetty vuosikymmeniin. Puolustusministeri Jussi Niinistö, jonka puolue nauttii noin prosentin kannatusta, otti kantaa kuinka vapaussota-termin pitäisi saada kunnianpalautus. Ministeri on myös kiukutellut siitä, kuinka hänen mielestään tiedotusvälineissä &rdquo;näyttää vallalla olevan ilmapiiri, että vallankumousyritys eli punakapina oli oikeutettu ja perusteltu&rdquo;.</p><p>Perussuomalaiset nuoret ilmoittivat helmikuussa järjestävänsä vapaussota-kampanjan. Järjestö on muun muassa vaatinut, että Tampereen &rdquo;vapaudenpatsaan miekan on osoitettava kohti työväentaloa&rdquo;. Perussuomalaisista nuorista on tullut radikaali järjestö, useita sen jäseniä oli vajaat kuukausi takaperin järjestämässä Helsingissä äärioikeiston Awakening-tapaamista, johon kutsuttiin valkoisen ylivallan kannattajia ja naisvihaajia ulkomailta. Osa järjestäjistä erotettiin nuorisojärjestöstä, mutta ei kaikkia. Valkoisten historiankirjoituksen näkemystä, joka oli aikanaan vallitseva, pitävät siis enää yllä vain marginaaliset toimijat.</p><p>Syy tähän on selvä. Yhteiskunta on nykyään kaukana siitä jyrkästä luokkahierarkiasta, jota valkoiset nousivat puolustamaan. Harva enää muistaa, mitä tarkoittaa esimerkiksi &rdquo;mäkitupalainen&rdquo;, tai mitä vielä sata vuotta sitten tarkoitti &rdquo;loinen&rdquo; kun puhuttiin ihmisestä. Näiden termien merkitystä pitää nykyään opetella historiantunneilla, 100 vuotta sitten ne olivat arkipäiväistä todellisuutta.</p><p>Tämä todellisuus oli niin raaka, että nykyään yhteiskunnan sympatiat ovat enemmän punaisten puolella. Ministeri Niinistö on tässä oikeassa. Myös suurin osa punaisten vaatimuksista on toteutunut, viimeksi kirkon miltei täysi erottaminen valtiosta ja kansalaisaloite. Yhteiskuntamme muistuttaa tänään enemmän punaisten yhteiskuntaa kuin valkoisten yhteiskuntaa.</p><p>Tämä kehitys osoittaa, että vaikka aikanaan taistelu hävittiin, niin sotaa ei ole hävitty. Sitä ei ole myöskään voitettu, kamppailu kapitalismia vastaan jatkuu vielä tänäkin päivänä. Mutta vielä koittaa päivä, jolloin sota voitetaan.</p><p><br />Antti Rautiainen</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pidetty 1.5.2018 muistokäynnillä punaisten puolella taistelleiden, kaatuneiden ja vankileireillä tuhoutuneiden muistomerkillä.

Tänä vuonna tuli 100 vuotta täyteen Suomen työväenluokan noususta valtaa vastaan, ja siitä valtavasta tragediasta johon tämä johti. Tänä keväänä näitä tapahtumia on muisteltu paljon, ja se kuinka muistellaan kertoo paljon.

Emme ole juurikaan nähneet valkoisten voitonjuhlia, voitonparaateja ei ole järjestetty vuosikymmeniin. Puolustusministeri Jussi Niinistö, jonka puolue nauttii noin prosentin kannatusta, otti kantaa kuinka vapaussota-termin pitäisi saada kunnianpalautus. Ministeri on myös kiukutellut siitä, kuinka hänen mielestään tiedotusvälineissä ”näyttää vallalla olevan ilmapiiri, että vallankumousyritys eli punakapina oli oikeutettu ja perusteltu”.

Perussuomalaiset nuoret ilmoittivat helmikuussa järjestävänsä vapaussota-kampanjan. Järjestö on muun muassa vaatinut, että Tampereen ”vapaudenpatsaan miekan on osoitettava kohti työväentaloa”. Perussuomalaisista nuorista on tullut radikaali järjestö, useita sen jäseniä oli vajaat kuukausi takaperin järjestämässä Helsingissä äärioikeiston Awakening-tapaamista, johon kutsuttiin valkoisen ylivallan kannattajia ja naisvihaajia ulkomailta. Osa järjestäjistä erotettiin nuorisojärjestöstä, mutta ei kaikkia. Valkoisten historiankirjoituksen näkemystä, joka oli aikanaan vallitseva, pitävät siis enää yllä vain marginaaliset toimijat.

Syy tähän on selvä. Yhteiskunta on nykyään kaukana siitä jyrkästä luokkahierarkiasta, jota valkoiset nousivat puolustamaan. Harva enää muistaa, mitä tarkoittaa esimerkiksi ”mäkitupalainen”, tai mitä vielä sata vuotta sitten tarkoitti ”loinen” kun puhuttiin ihmisestä. Näiden termien merkitystä pitää nykyään opetella historiantunneilla, 100 vuotta sitten ne olivat arkipäiväistä todellisuutta.

Tämä todellisuus oli niin raaka, että nykyään yhteiskunnan sympatiat ovat enemmän punaisten puolella. Ministeri Niinistö on tässä oikeassa. Myös suurin osa punaisten vaatimuksista on toteutunut, viimeksi kirkon miltei täysi erottaminen valtiosta ja kansalaisaloite. Yhteiskuntamme muistuttaa tänään enemmän punaisten yhteiskuntaa kuin valkoisten yhteiskuntaa.

Tämä kehitys osoittaa, että vaikka aikanaan taistelu hävittiin, niin sotaa ei ole hävitty. Sitä ei ole myöskään voitettu, kamppailu kapitalismia vastaan jatkuu vielä tänäkin päivänä. Mutta vielä koittaa päivä, jolloin sota voitetaan.


Antti Rautiainen

 

]]>
1 http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254721-vappupuhe#comments Jussi Niinistö luokkasota Perussuomalaiset Nuoret Sisällissota Vapaussota Tue, 01 May 2018 20:37:20 +0000 Antti Rautiainen http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254721-vappupuhe
Toronton antifeministinen joukkomurhaaja http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254446-toronton-antifeministinen-joukkomurhaaja <p>Alek Minassian <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack">ajoi maanantaina väkijoukkoon</a> Kanadan Torontossa, tappaen kymmenen ihmistä. Minassianin omasta facebook-tiedotteesta voi päätellä, että motiivi oli naisten ja feminismin vastustaminen. Hän pyöri vastentahtoisen selibaatin (incel, involuntary celibacy) -liikkeen nettifoorumeilla ja <a href="http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189">ihaili</a> samanlaisia aikaisempia joukkomurhaajia, kuten Elliot Rodgeria joka tappoi kuusi henkeä Kaliforniassa toukokuussa 2014.</p><p>Antifeminismi on laaja liike, ja Minassian ja Rodger edustavat sen radikaaleinta laitaa. Tätä laitaa voi hyvin perustein kutsua terroristiseksi, sikäli kun terrorismille on ylipäätänsä mitään johdonmukaista määritelmää&nbsp;(<a href="http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222626-kolme-sanaa-joita-kannattaa-valttaa">tuskin on</a>). Oli terrorismin käsitteen hyödyllisyydestä mitä tahansa mieltä, on Minassian ainakin antifeministinen joukkomurhaaja.</p><p>Kuten vastaavanlaisten liikkeiden tapauksessa, niiden syitä voi osittain ymmärtää, vaikka se ei tarkoittaisi hyväksymistä. Parisuhteen puute on raskasta. Suurimmassa osassa ihmisistä se aiheuttaa aggressiota, toisilla se kääntyy sisäänpäin ja toisilla ulospäin. En usko, että kaikille ihmisille olisi &rdquo;se oikea&rdquo; jossain, ei ole mitään rationaalista syytä uskoa tähän. Sen sijaan uskon, että lähes kaikille on olemassa joku jossain, mutta <a href="http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/160768-seksuaalinen-markkina-arvo-vai-seksuaalinen-hierarkia">koska on olemassa tietty seksuaalinen hierarkia</a>, toisten pitää käyttää etsimiseen enemmän aikaa ja vaivaa kun toisten, ja olla valmiita muuttamaan enemmän myös itseään. Joskus antifeministinen vihaideologia voi tuntua helpommalta reitiltä.</p><p>Nykyinen yhteiskunta on hankala nuorille miehille, koska heille on lisätty joukko uusia vaatimuksia ilman että vanhat patriarkaalisen yhteiskunnan vaatimukset ovat kadonneet mihinkään (vanhemmat miehet ovat yleensä joko saavuttaneet asemansa toistenlaisten sääntöjen aikana, tai sitten jo luovuttaneet). Yksi ongelman looginen ratkaisu on, että patriarkaalisen yhteiskunnan vanhentuneet vaatimukset poistetaan. Toisaalta on yhtälailla looginen ratkaisu, että kaikki tasa-arvo poistetaan ja palataan 200 vuotta ajassa taaksenpäin. Tämä on antifeministien vaihtoehto.</p><p>Suomen ehkä tunneuin ja paras vastentahtoinen selibaatti-bloggaaja kirjoitti nimimerkillä &rdquo;Lord Selibacy&rdquo;. Blogissa pystyi seuraamaan <a href="http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/118413-saako-luuseri-olla-natsi">miehisen turhautumisen synnyttämän vihan ja äärioikeistosympatioiden kasvun yhteyttä</a>. Blogaaja kuitenkin lopetti, koska sai tyttöystävän. Ensimmäisen kerran hän lopetti pelättyään paljastuvansa. Tässä tapauksessa suomen kielialueen pieni koko on hyöty, vaarallisten alakulttuuriyhteisöjen syntyminen on epätodennäköisempää.</p><p>Vastentahtoista selibaattia on Suomessa käsitellyt myös Timo Hännikäinen kirjassaan Ilman vuonna 2009, jossa hän ehdotti naisille pakollista seksityöpalvelusta. Ehdotus ei ollut vakavissaan kirjotettu, ja kirja on usein väärinymmärretty Hännikäisen myöhemmän poliittisen kehityksen vuoksi. Fasismi on looginen ratkaisu miesten vaikeuksiin yhteiskunnassa, mutta vuonna 2009 se oli vielä vain yksi mahdollinen Hännikäisen kehityskulku.</p><p>Vapaassa yhteiskunnassa ei ketään voi pakottaa naimisiin ilman tahtoaan, joten ei ole mitään keinoa järjestää kaikille kumppani. Antifeministien ratkaisu tähän on poistaa vapaus. Mikä on toinen vaihtoehto? Se on omien käytäntöjen muokkaaminen sellaiseksi, että pariutuminen onnistuu. Usein kun vastentahtoinen selibaatti-bloggaajia lukee, vaikuttaa selvältä että kirjoittajien todellinen ongelma on ettei haluta päästää irti omista vakiintuneista kuvioista, koska pelätään että näin menetetään oma identiteetti.</p><p>Unelmahäät-ohjelmassa oli mielenkiintoinen pari, jossa <a href="http://www.iltalehti.fi/tv-ja-leffat/201803152200813998_tw.shtml">mies tuli alakulttuurista jolla oli kytköksiä vastentahtoinen selibaatti-ajatteluun</a>. Oli kuvaavaa, kuinka miehen kaveripiiri pyrki parhaansa mukaan sabotoimaan tämän parisuhteen. Vertaisryhmät voivat olla etu, mutta ne voivat olla myös vaara. Sen sijasta että ratkaistaan oma ongelma, siinä vellotaan yhdessä ja pyritään estämään ketään löytämään ratkaisua.</p><p>Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen myös Perussuomalaisista nuorista on tullut tällaiset nuorten vihaisten miesten makkarajuhlat ja vertaistukiryhmä. Vaikuttaa siltä, että 80-90% järjestön jäsenistä on miespuolisia. Järjestön jäseniä oli järjestämässä kansainvälistä <a href="https://varisverkosto.com/2018/04/aarioikeiston-salamyhkainen-tapahtuma-sunnuntaina-helsingissa-kansainvalisia-puhujia-yhdistaa-misogynia-ja-antisemitismi/">Awakening-konferenssia Helsingissä, johon oli kutsuttu myös antifeministisiä puhujia</a>.</p><p>Halla-aho järjesti osalle järjestäjistä potkut nuorisojärjestöstä, mutta ulossavustetut tuntuivat valikoituvan lähinnä puoluejohtajan henkilökohtaisten kaunojen perusteella. Esimerkiksi Mäntsälän Perussuomalaisten sihteeri Nico Saramo ei joutunut lähtemään. Saramo oli myös juhlapuhuja viime joulukuun soihtukulkueessa, jossa Pohjoismainen Vastarintaliikkeen jäsenet ja Perussuomalaisten nuorten jäsenet marssivat rinta rinnan. Perussuomalaiset nuoret eivät tietenkään kannata satunnaisten ihmisten murhaamista, mutta he jakavat joukkomurhaajien ja PVL:n natsien kanssa yhteisen antifeministisen ideologian.</p><p>Antifeministiseen menneisyyteen palaaminen ei ole mikään helppo projekti, joka voisi onnistua muutamaa lakipykälää muuttamalla. Se edellyttäisi nykyisten tuotantosuhteiden muuttamista, massiivista väkivaltaa ja terroria. Tässä suhteessa joukkomurhaajien tilannetaju tuntuu olevan enemmän kohdallaan kuin Perussuomalaisten nuorten, ja muiden parlamentarismia kannattavien konservatiivisten antifeministien.</p><p>Osa antifeministeistä pyrkii tekemään kulttuurityötä joukkomurhaamisen tai parlamentarismin sijasta. Tätä koulukuntaa edustaa Joonas Konstig, joka viime vuonna julkaisi kirjan &rdquo;Vuosi herrasmiehenä. Kuinka entinen punkkari opetteli miehisiä hyveitä.&rdquo;. Konstig tuli mieleeni, koska Minassian tervehti julkilausumassaan &rdquo;korkeinta herrasmiestä&rdquo; Elliot Rodgeria. Teoria &rdquo;herrasmieheydestä&rdquo; on siis juttu, joka yhdistää antifeministeja laidasta laitaan. Kun miehet ovat &rdquo;herrasmiehiä&rdquo;, ei tarvita tasa-arvoa eikä naisten oikeuksia.</p><p>Kuinka antifeministeja vastaan voi sitten kamppailla? Ainakin on pyrittävä estämään incelin kaltaisten yhteistöjen syntyminen. Verkkoalustat pitää etsiä ja pyrkiä lopettamaan. Nicole Kobie <a href="http://www.wired.co.uk/article/toronto-attack-incel-alek-minassian">kritisoi tätä ratkaisua the Wire-lehdessä</a> , mutta hän on väärässä. Naisia tappavia naisvihaajia on ollut jo ennen vastentahtoisen selibaatin alakulttuuria, mutta alakulttuuri ruokkii lisää väkivaltaa ja tekee siitä spektaakkelinomaisempaa. Mikäli näet jonkun ajautuvan alakulttuuriin, pyri kiskomaan hänet ulos sieltä.</p><p>Ikävä kyllä avoimessa yhteiskunnassa ei voi myöskään täysin eliminoida vaarallisten viha-alakulttuurien syntymistä. Siispä tulemme todennäköisesti näkemään lisää antifeministisiä joukkomurhaajia.</p><p>Antti Rautiainen</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Alek Minassian ajoi maanantaina väkijoukkoon Kanadan Torontossa, tappaen kymmenen ihmistä. Minassianin omasta facebook-tiedotteesta voi päätellä, että motiivi oli naisten ja feminismin vastustaminen. Hän pyöri vastentahtoisen selibaatin (incel, involuntary celibacy) -liikkeen nettifoorumeilla ja ihaili samanlaisia aikaisempia joukkomurhaajia, kuten Elliot Rodgeria joka tappoi kuusi henkeä Kaliforniassa toukokuussa 2014.

Antifeminismi on laaja liike, ja Minassian ja Rodger edustavat sen radikaaleinta laitaa. Tätä laitaa voi hyvin perustein kutsua terroristiseksi, sikäli kun terrorismille on ylipäätänsä mitään johdonmukaista määritelmää (tuskin on). Oli terrorismin käsitteen hyödyllisyydestä mitä tahansa mieltä, on Minassian ainakin antifeministinen joukkomurhaaja.

Kuten vastaavanlaisten liikkeiden tapauksessa, niiden syitä voi osittain ymmärtää, vaikka se ei tarkoittaisi hyväksymistä. Parisuhteen puute on raskasta. Suurimmassa osassa ihmisistä se aiheuttaa aggressiota, toisilla se kääntyy sisäänpäin ja toisilla ulospäin. En usko, että kaikille ihmisille olisi ”se oikea” jossain, ei ole mitään rationaalista syytä uskoa tähän. Sen sijaan uskon, että lähes kaikille on olemassa joku jossain, mutta koska on olemassa tietty seksuaalinen hierarkia, toisten pitää käyttää etsimiseen enemmän aikaa ja vaivaa kun toisten, ja olla valmiita muuttamaan enemmän myös itseään. Joskus antifeministinen vihaideologia voi tuntua helpommalta reitiltä.

Nykyinen yhteiskunta on hankala nuorille miehille, koska heille on lisätty joukko uusia vaatimuksia ilman että vanhat patriarkaalisen yhteiskunnan vaatimukset ovat kadonneet mihinkään (vanhemmat miehet ovat yleensä joko saavuttaneet asemansa toistenlaisten sääntöjen aikana, tai sitten jo luovuttaneet). Yksi ongelman looginen ratkaisu on, että patriarkaalisen yhteiskunnan vanhentuneet vaatimukset poistetaan. Toisaalta on yhtälailla looginen ratkaisu, että kaikki tasa-arvo poistetaan ja palataan 200 vuotta ajassa taaksenpäin. Tämä on antifeministien vaihtoehto.

Suomen ehkä tunneuin ja paras vastentahtoinen selibaatti-bloggaaja kirjoitti nimimerkillä ”Lord Selibacy”. Blogissa pystyi seuraamaan miehisen turhautumisen synnyttämän vihan ja äärioikeistosympatioiden kasvun yhteyttä. Blogaaja kuitenkin lopetti, koska sai tyttöystävän. Ensimmäisen kerran hän lopetti pelättyään paljastuvansa. Tässä tapauksessa suomen kielialueen pieni koko on hyöty, vaarallisten alakulttuuriyhteisöjen syntyminen on epätodennäköisempää.

Vastentahtoista selibaattia on Suomessa käsitellyt myös Timo Hännikäinen kirjassaan Ilman vuonna 2009, jossa hän ehdotti naisille pakollista seksityöpalvelusta. Ehdotus ei ollut vakavissaan kirjotettu, ja kirja on usein väärinymmärretty Hännikäisen myöhemmän poliittisen kehityksen vuoksi. Fasismi on looginen ratkaisu miesten vaikeuksiin yhteiskunnassa, mutta vuonna 2009 se oli vielä vain yksi mahdollinen Hännikäisen kehityskulku.

Vapaassa yhteiskunnassa ei ketään voi pakottaa naimisiin ilman tahtoaan, joten ei ole mitään keinoa järjestää kaikille kumppani. Antifeministien ratkaisu tähän on poistaa vapaus. Mikä on toinen vaihtoehto? Se on omien käytäntöjen muokkaaminen sellaiseksi, että pariutuminen onnistuu. Usein kun vastentahtoinen selibaatti-bloggaajia lukee, vaikuttaa selvältä että kirjoittajien todellinen ongelma on ettei haluta päästää irti omista vakiintuneista kuvioista, koska pelätään että näin menetetään oma identiteetti.

Unelmahäät-ohjelmassa oli mielenkiintoinen pari, jossa mies tuli alakulttuurista jolla oli kytköksiä vastentahtoinen selibaatti-ajatteluun. Oli kuvaavaa, kuinka miehen kaveripiiri pyrki parhaansa mukaan sabotoimaan tämän parisuhteen. Vertaisryhmät voivat olla etu, mutta ne voivat olla myös vaara. Sen sijasta että ratkaistaan oma ongelma, siinä vellotaan yhdessä ja pyritään estämään ketään löytämään ratkaisua.

Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen myös Perussuomalaisista nuorista on tullut tällaiset nuorten vihaisten miesten makkarajuhlat ja vertaistukiryhmä. Vaikuttaa siltä, että 80-90% järjestön jäsenistä on miespuolisia. Järjestön jäseniä oli järjestämässä kansainvälistä Awakening-konferenssia Helsingissä, johon oli kutsuttu myös antifeministisiä puhujia.

Halla-aho järjesti osalle järjestäjistä potkut nuorisojärjestöstä, mutta ulossavustetut tuntuivat valikoituvan lähinnä puoluejohtajan henkilökohtaisten kaunojen perusteella. Esimerkiksi Mäntsälän Perussuomalaisten sihteeri Nico Saramo ei joutunut lähtemään. Saramo oli myös juhlapuhuja viime joulukuun soihtukulkueessa, jossa Pohjoismainen Vastarintaliikkeen jäsenet ja Perussuomalaisten nuorten jäsenet marssivat rinta rinnan. Perussuomalaiset nuoret eivät tietenkään kannata satunnaisten ihmisten murhaamista, mutta he jakavat joukkomurhaajien ja PVL:n natsien kanssa yhteisen antifeministisen ideologian.

Antifeministiseen menneisyyteen palaaminen ei ole mikään helppo projekti, joka voisi onnistua muutamaa lakipykälää muuttamalla. Se edellyttäisi nykyisten tuotantosuhteiden muuttamista, massiivista väkivaltaa ja terroria. Tässä suhteessa joukkomurhaajien tilannetaju tuntuu olevan enemmän kohdallaan kuin Perussuomalaisten nuorten, ja muiden parlamentarismia kannattavien konservatiivisten antifeministien.

Osa antifeministeistä pyrkii tekemään kulttuurityötä joukkomurhaamisen tai parlamentarismin sijasta. Tätä koulukuntaa edustaa Joonas Konstig, joka viime vuonna julkaisi kirjan ”Vuosi herrasmiehenä. Kuinka entinen punkkari opetteli miehisiä hyveitä.”. Konstig tuli mieleeni, koska Minassian tervehti julkilausumassaan ”korkeinta herrasmiestä” Elliot Rodgeria. Teoria ”herrasmieheydestä” on siis juttu, joka yhdistää antifeministeja laidasta laitaan. Kun miehet ovat ”herrasmiehiä”, ei tarvita tasa-arvoa eikä naisten oikeuksia.

Kuinka antifeministeja vastaan voi sitten kamppailla? Ainakin on pyrittävä estämään incelin kaltaisten yhteistöjen syntyminen. Verkkoalustat pitää etsiä ja pyrkiä lopettamaan. Nicole Kobie kritisoi tätä ratkaisua the Wire-lehdessä , mutta hän on väärässä. Naisia tappavia naisvihaajia on ollut jo ennen vastentahtoisen selibaatin alakulttuuria, mutta alakulttuuri ruokkii lisää väkivaltaa ja tekee siitä spektaakkelinomaisempaa. Mikäli näet jonkun ajautuvan alakulttuuriin, pyri kiskomaan hänet ulos sieltä.

Ikävä kyllä avoimessa yhteiskunnassa ei voi myöskään täysin eliminoida vaarallisten viha-alakulttuurien syntymistä. Siispä tulemme todennäköisesti näkemään lisää antifeministisiä joukkomurhaajia.

Antti Rautiainen

 

]]>
11 http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254446-toronton-antifeministinen-joukkomurhaaja#comments Antifeminismi Incel Jonas Konstig Joonas Konstig Jussi Halla-aho Perussuomalaiset Nuoret Thu, 26 Apr 2018 10:59:25 +0000 Antti Rautiainen http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254446-toronton-antifeministinen-joukkomurhaaja
Ajatuksia vuodesta 2017 http://samulivoutila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248403-ajatuksia-vuodesta-2017 <p>Näin vuoden viimeisenä päivänä on hyvä puida kulunutta vuotta. Paljon tapahtumia ja kokemuksia on sen aikana kertynyt. Niin hyviä kuin huonoja.</p><p>Kulunut vuosi Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana on ollut elämäni mielenkiintoisin. Päivääkään en vaihtaisi pois, vaikka joskus onkin tuntunut, että elämässä olisi voinut päästä helpommalla. Enkä nyt tarkoita järjestö itsessään, vaan sitä, että politiikka vaatii paksua nahkaa ja kykyä ymmärtää, että ihmiset toimivat hyvinkin erikoisesti politiikassa. Tämän opetti erityisesti kesän eduskuntaryhmän hajoaminen. Välillä edelleenkin mietin, mikä saa ihmiset hylkäämään ystävänsä? Kenties osa ystävyyssuhteista politiikassa eivät ole verrattavissa normaaliin ystävyyssuhteisiin.</p><p>Henkilökohtaisella tasolla erityisesti jäi mieleeni kuntavaalit keväällä. Vedimme yhdessä ystäväni (ei pelkästään poliittisen sellaisen) <em>Juha Karjalaisen</em> kanssa onnistuneen kuntavaalikiertueen, ja tulin valituksi kaupunginvaltuustoon. Mahdollisuus vaikuttaa rakastamansa kaupungin asioihin on edelleen asia, joka saa mieleni nöyräksi. Jokainen toki voi olla montaa mieltä kuinka paljon oikeasti asioihin voi vaikuttaa, mutta ikuisena optimistina näen asiat aina lähtökohtaisesti mahdollisuuksina. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää Kuopion tukitiimiäni, joka auttoi minua omasta tahdostaan, vapaa-ajallaan, saavuttamaan tavoitteeni. Olette todellisia ystäviä.</p><p>Vuosi Perussuomalaisten Nuorten kipparina on ollut kunnia-asia. Enpä olisi uskonut parikymppisenä, että saan tehdä joskus työkseni asiaa, jota rakastan. Kun on koko aikuisikänsä kasvanut ja ollut osa suurempaa kokonaisuutta, oppii ymmärtämään sen arvon. Onnistumisia ja epäonnistumisia on matkalle mahtunut, mutta sitähän elämä on. Mikäli olisimme täydellisiä, emme olisi ihmisiä. Olisimme jumalia. Sitä en halua olla.</p><p>Haluan erityisesti kiittää muutamia ihmisiä tältä vuodelta. Ensiksi omaa perhettäni, joka on tukenut läpi vuoden. Kaikesta emme ole aina samaa mieltä, mutta kuten vanha suomalainen sanonta toteaa: &ldquo;Veri on vettä sakeampaa&rdquo;. Perheeni onkin minulle maailman tärkein asia.</p><p>Perheeni lisäksi haluan kiittää erityisesti nyt pois jäävää pääsihteeriämme <em>Tony Leppäkoskea</em>. Ilman tukeasi ja järjestön hallintoasioiden hoitamista, olisi oma työni ollut huomattavasti hankalampaa. Teit miehen työn järjestössä. Perintösi tulee elämään vahvana myös tulevina vuosina.</p><p>Olen saanut myös etuoikeuden tavata erilaisia ihmisiä aina tasavallan presidentistä tavallisiin suomalaisiin. Kun kiertää pitkin maita ja mantuja, oppii rakastamaan tätä maata ja kansaa entistä enemmän. Ihmiset ovat politiikan sisältö ja tarkoitus. Heidän luottamuksella ja erityisesti heitä varten politiikkaa tehdään. Tämän kun pitää mielessään, on helppo toimia kuten toimii. Vuodet vierii ja miespolvet voivat vauhtia, mutta politiikan tarkoitus ei.</p><p>Kansainvälisesti myös vuosi on mielenkiintoinen. Olen saanut työni puolesta tavata poliitikkoja ympäri Eurooppaa sekä sen ulkopuolelta. Uskon, että näistä kontakteista ja suhteista on hyötyä myös Suomella ja suomalaisille tulevaisuudessa. Hyvät henkilösuhteet tulevaisuuden päättäjiin muualla maailmassa, tekee Suomen asioiden ajamisen myös helpommaksi. Lisäksi lukuisat ystävyyssuhteet, jotka toivottavasti kantavat läpi elämän, antavat erityisen lisämausteen tälle työlle.</p><p>Odotan vuotta 2018 innolla. Meillä on loistava tiimi valittu luotsaamaan Perussuomalaisia Nuoria. Työ valtuustossa, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti jatkuu entistäkin tarmokkaammin. Vuodessa oppii, ja uskallan väittää, että tulevana vuotena tapahtuu vielä ja paljon. Moottori on nyt sisäänajettu ja todettu toimivaksi. Ensi vuonna otetaan siitä kaikki irti.</p><p>&nbsp;</p><p>Hyvää uutta vuotta 2018 toivottaen,</p><p>&nbsp;</p><p>Samuli Voutila</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Näin vuoden viimeisenä päivänä on hyvä puida kulunutta vuotta. Paljon tapahtumia ja kokemuksia on sen aikana kertynyt. Niin hyviä kuin huonoja.

Kulunut vuosi Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana on ollut elämäni mielenkiintoisin. Päivääkään en vaihtaisi pois, vaikka joskus onkin tuntunut, että elämässä olisi voinut päästä helpommalla. Enkä nyt tarkoita järjestö itsessään, vaan sitä, että politiikka vaatii paksua nahkaa ja kykyä ymmärtää, että ihmiset toimivat hyvinkin erikoisesti politiikassa. Tämän opetti erityisesti kesän eduskuntaryhmän hajoaminen. Välillä edelleenkin mietin, mikä saa ihmiset hylkäämään ystävänsä? Kenties osa ystävyyssuhteista politiikassa eivät ole verrattavissa normaaliin ystävyyssuhteisiin.

Henkilökohtaisella tasolla erityisesti jäi mieleeni kuntavaalit keväällä. Vedimme yhdessä ystäväni (ei pelkästään poliittisen sellaisen) Juha Karjalaisen kanssa onnistuneen kuntavaalikiertueen, ja tulin valituksi kaupunginvaltuustoon. Mahdollisuus vaikuttaa rakastamansa kaupungin asioihin on edelleen asia, joka saa mieleni nöyräksi. Jokainen toki voi olla montaa mieltä kuinka paljon oikeasti asioihin voi vaikuttaa, mutta ikuisena optimistina näen asiat aina lähtökohtaisesti mahdollisuuksina. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää Kuopion tukitiimiäni, joka auttoi minua omasta tahdostaan, vapaa-ajallaan, saavuttamaan tavoitteeni. Olette todellisia ystäviä.

Vuosi Perussuomalaisten Nuorten kipparina on ollut kunnia-asia. Enpä olisi uskonut parikymppisenä, että saan tehdä joskus työkseni asiaa, jota rakastan. Kun on koko aikuisikänsä kasvanut ja ollut osa suurempaa kokonaisuutta, oppii ymmärtämään sen arvon. Onnistumisia ja epäonnistumisia on matkalle mahtunut, mutta sitähän elämä on. Mikäli olisimme täydellisiä, emme olisi ihmisiä. Olisimme jumalia. Sitä en halua olla.

Haluan erityisesti kiittää muutamia ihmisiä tältä vuodelta. Ensiksi omaa perhettäni, joka on tukenut läpi vuoden. Kaikesta emme ole aina samaa mieltä, mutta kuten vanha suomalainen sanonta toteaa: “Veri on vettä sakeampaa”. Perheeni onkin minulle maailman tärkein asia.

Perheeni lisäksi haluan kiittää erityisesti nyt pois jäävää pääsihteeriämme Tony Leppäkoskea. Ilman tukeasi ja järjestön hallintoasioiden hoitamista, olisi oma työni ollut huomattavasti hankalampaa. Teit miehen työn järjestössä. Perintösi tulee elämään vahvana myös tulevina vuosina.

Olen saanut myös etuoikeuden tavata erilaisia ihmisiä aina tasavallan presidentistä tavallisiin suomalaisiin. Kun kiertää pitkin maita ja mantuja, oppii rakastamaan tätä maata ja kansaa entistä enemmän. Ihmiset ovat politiikan sisältö ja tarkoitus. Heidän luottamuksella ja erityisesti heitä varten politiikkaa tehdään. Tämän kun pitää mielessään, on helppo toimia kuten toimii. Vuodet vierii ja miespolvet voivat vauhtia, mutta politiikan tarkoitus ei.

Kansainvälisesti myös vuosi on mielenkiintoinen. Olen saanut työni puolesta tavata poliitikkoja ympäri Eurooppaa sekä sen ulkopuolelta. Uskon, että näistä kontakteista ja suhteista on hyötyä myös Suomella ja suomalaisille tulevaisuudessa. Hyvät henkilösuhteet tulevaisuuden päättäjiin muualla maailmassa, tekee Suomen asioiden ajamisen myös helpommaksi. Lisäksi lukuisat ystävyyssuhteet, jotka toivottavasti kantavat läpi elämän, antavat erityisen lisämausteen tälle työlle.

Odotan vuotta 2018 innolla. Meillä on loistava tiimi valittu luotsaamaan Perussuomalaisia Nuoria. Työ valtuustossa, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti jatkuu entistäkin tarmokkaammin. Vuodessa oppii, ja uskallan väittää, että tulevana vuotena tapahtuu vielä ja paljon. Moottori on nyt sisäänajettu ja todettu toimivaksi. Ensi vuonna otetaan siitä kaikki irti.

 

Hyvää uutta vuotta 2018 toivottaen,

 

Samuli Voutila

 

]]>
1 http://samulivoutila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248403-ajatuksia-vuodesta-2017#comments Perussuomalaiset Perussuomalaiset Nuoret Politiikka Vuosi 2017 Sun, 31 Dec 2017 12:10:17 +0000 Samuli Voutila http://samulivoutila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248403-ajatuksia-vuodesta-2017
Haen Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtajaksi http://oskarviding.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244292-haen-perussuomalaisten-nuorten-varapuheenjohtajaksi <p>Olen päättänyt lähteä tavoittelemaan Perussuomalaisten Nuorten 2. varapuheenjohtajan titteliä vuodelle 2018 järjestön syyskokouksessa 04.11.2017 - 05.11.2017 Porissa.</p> <p>Olen 26-vuotias Perussuomalaisten Nuorten Helsingin piiriyhdistyksen puheenjohtaja sekä teollisuudenalalla työskentelevä kemiantekniikan prosessinhoitaja. Asun tällä hetkellä Itä-Helsingissä, missä olen koko ikäni elänyt. Olin myös Helsingissä kuntavaaliehdokkaana Perussuomalaisten listalta. Vuodesta 2016 syyskuuhun 2017 toimin Helsingin Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtajana. Tämän lisäksi toimin vuoden 2016 aikana myös Perussuomalainen Helsinki-yhdistyksen hallituksen varajäsenenä. Poliittisten luottamustehtävien lisäksi olen asukasyhdistysaktiivi Laajasalon kaupunginosassa, missä istun yhden alueella toimivan asukasyhdistyksen hallituksen jäsenenäkin.</p> <p>Poliittiselta kannaltani olen ennen kaikkea kansallismielinen, mutta myös talousoikeistolainen. Hieman oikealle, aidosti Suomelle! Aatemaailmaani voisi hyvällä omalla tunnolla kutsua konservatiiviseksi oikeistoliberalismiksi. Poliittisista teemoista minulle tärkeää on varsinkin järkevöitys maahanmuuttopolitiikkaan, urheilu- ja kulttuurikysymykset, kansallismielisyys sekä nykyistä liberaalimpi talouspolitiikkaa.&nbsp;</p> <p>Järjestön kehittämiseksi haluan panostaa tiedottamisasioihin, hallituksen ja jäsenistön vuorovaikutustyöskentelyyn, jäsenasioihin, järjestön piiriyhdistysten kehittämiseen sekä järjestön puheenjohtajan avustamiseen erinäisissä asioissa. Olen oppinut järjestöä hyödyntäviä asioita sekä PS-Nuorissa että ihan työelämässä. Myös kokemukseni asukasyhdistystoiminnassa on varmasti hyödyksi Perussuomalaisille Nuorille. Minulla on kokemusta, taitoa ja intohimoa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen päättänyt lähteä tavoittelemaan Perussuomalaisten Nuorten 2. varapuheenjohtajan titteliä vuodelle 2018 järjestön syyskokouksessa 04.11.2017 - 05.11.2017 Porissa.

Olen 26-vuotias Perussuomalaisten Nuorten Helsingin piiriyhdistyksen puheenjohtaja sekä teollisuudenalalla työskentelevä kemiantekniikan prosessinhoitaja. Asun tällä hetkellä Itä-Helsingissä, missä olen koko ikäni elänyt. Olin myös Helsingissä kuntavaaliehdokkaana Perussuomalaisten listalta. Vuodesta 2016 syyskuuhun 2017 toimin Helsingin Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtajana. Tämän lisäksi toimin vuoden 2016 aikana myös Perussuomalainen Helsinki-yhdistyksen hallituksen varajäsenenä. Poliittisten luottamustehtävien lisäksi olen asukasyhdistysaktiivi Laajasalon kaupunginosassa, missä istun yhden alueella toimivan asukasyhdistyksen hallituksen jäsenenäkin.

Poliittiselta kannaltani olen ennen kaikkea kansallismielinen, mutta myös talousoikeistolainen. Hieman oikealle, aidosti Suomelle! Aatemaailmaani voisi hyvällä omalla tunnolla kutsua konservatiiviseksi oikeistoliberalismiksi. Poliittisista teemoista minulle tärkeää on varsinkin järkevöitys maahanmuuttopolitiikkaan, urheilu- ja kulttuurikysymykset, kansallismielisyys sekä nykyistä liberaalimpi talouspolitiikkaa. 

Järjestön kehittämiseksi haluan panostaa tiedottamisasioihin, hallituksen ja jäsenistön vuorovaikutustyöskentelyyn, jäsenasioihin, järjestön piiriyhdistysten kehittämiseen sekä järjestön puheenjohtajan avustamiseen erinäisissä asioissa. Olen oppinut järjestöä hyödyntäviä asioita sekä PS-Nuorissa että ihan työelämässä. Myös kokemukseni asukasyhdistystoiminnassa on varmasti hyödyksi Perussuomalaisille Nuorille. Minulla on kokemusta, taitoa ja intohimoa.

]]>
12 http://oskarviding.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244292-haen-perussuomalaisten-nuorten-varapuheenjohtajaksi#comments Henkilövaalit Perussuomalaiset Nuoret Wed, 11 Oct 2017 14:28:57 +0000 Oskar Viding http://oskarviding.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244292-haen-perussuomalaisten-nuorten-varapuheenjohtajaksi
Haen Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018 http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243869-haen-perussuomalaisten-nuorten-varapuheenjohtajaksi-vuodelle-2018 <p>Haen Perussuomalaisten Nuorten 1. varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018 järjestön syyskokouksessa Porissa 04.11.2017 - 05.11.2017.</p> <p>Olen 27-vuotias Perussuomalaisten Nuorten hallituksen varapuheenjohtaja, humanististen tieteiden kandidaatti sekä reservin vänrikki. Opiskelen Oulun yliopistossa historiaa. Asun tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskuksessa Oulussa. Olen syntynyt Oulussa, kasvanut Limingassa, suorittanut asepalvelukseni Rovaniemellä ja asunut hetken Tampereella käyden siellä kuntavaalit Perussuomalaisten riveissä. Tämän lisäksi olen asunut 7 kuukautta Saksan pääkaupungissa Berliinissä opiskelijavaihtoni aikana. Mainitsemisen arvoista on suhteellisen sujuva arkisaksan kielitaitoni. Vuonna 2016 toimin Oulun ja Kainuun Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä vuonna 2017 Pirkanmaan Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Tämän lisäksi toimin vuoden 2017 aikana myös Tampereen Perussuomalaisten hallituksen varajäsenenä. Määrällisesti ja laadullisesti merkittävin toimeni Perussuomalaisissa Nuorissa on ollut työpaikkani järjestösihteerinä syyskuun 2016 - ja huhtikuun 2017 välisenä aikana. Vapaa-ajallani seuraan ajoittain salibandyä verkosta ja paikan päältä sekä kuuntelen hyvää musiikkia.</p> <p>Poliittiselta kannaltani olen ensisijaisesti kansallismielinen, toissijaisesti oikeistolainen. Aatettani kutsutaan usein kansallisliberalismiksi. Yhteiskuntafilosofiani vankkana perustana on usko suomalaisuuteen, vapauteen, tieteeseen ja valistusaatteeseen. Poliittisista teemoista tärkeinä pidän länsimaisten arvojen puolustamista, sananvapautta, kansallismielisyyttä, EU-vastaisuutta, järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, uskottavaa turvallisuuspolitiikkaa sekä työhön ja yrittäjyyteen kannustavaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Haluan olla eturivissä tekemässä Suomesta länsimaisista arvoistaan ylpeästi kiinni pitävää vahvaa ja vapaata kansallisvaltiota. Suomalaisten ei tule olla koskaan vähemmistö omassa maassaan. Perussuomalaisissa Nuorissa edellä mainittuja tavoitteita on ajettu vuosien saatossa ansiokkaasti.</p> <p>Selkeitä vahvuuksiani ovat filosofis-historiallisesta koulutustaustastani kumpuava syvällinen ymmärrys yhteiskunnallisiin asioihin, osaaminen kannanottovalmistelutyössä, kokemus kansainvälisistä asioista, sosiaalisen median aktiivinen ja taitava käyttö, blogi-aktiivisuus ja kyky ylittää ajoittain uutiskynnys järjestöllekin merkittävissä asioissa, järjestön toimijoiden tunteminen, taito verkostoitua hedelmällisesti myös järjestön ulkopuolisten toimijoiden kanssa, hyvä asenteeni kentällä kiertämistä ja matkustamista kohtaan, oma-aloitteisuuteni toiminnan kehittämiseksi, paksu nahka sekä säännöllinen ja aikaasaava ote työhöni.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Mikäli tulen valituksi, aion panostaa järjestön kehittämiseksi kolmeen kärkihankkeeseen: 1) Jäsenistön kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 2) Järjestölle haasteellisten piirien ja alueiden tukemiseen. 3) Yhteistyön syventämiseen puolueen ja nuorisojärjestön kesken.</p> <p>Ensimmäistä kokonaisuutta edistetään muun muassa jäsenistön sisäisillä verkkokoulutuksilla. Vuonna 2018 panostetaan entistä enemmän koulutusten korkeaan laatuun. Perussuomalaisten Nuorten on voitava ennakkoluulottomasti hyödyntää jäsenistön lisäksi myös järjestön ulkopuolisia kouluttajia ja asiantuntijoita. Verkkokoulutuksiin on syytä tarvittaessa myös syytä osoittaa rahallista panostusta järjestön resurssien rajoissa. Jäsenistön perinteisesti vahva rooli tässäkin on huomioitava kysymällä koulutuksiin liittyviä mielenkiinnon kohteita heti alkuvuonna.</p> <p>Toisessa kokonaisuudessa haluan edistää Perussuomalaisille Nuorille haastellisten alueiden toiminnan kehittämistä. Keinoja on monia. Pyrin itse vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan käymään paikan päällä näillä alueilla esimerkiksi alueilla järjestettävissä Ryhtiliikkeissä. Vastuun hajauttaminen useammalle toimijalle on kuitenkin tätä päivää, minkä vuoksi pyrin kartoittamaan myös aktiivisesti muun järjestöjohdon mahdollisuuksia vierailla painopisteiksi asettamillani alueilla. Fyysinen läsnäolo ei kuitenkaan ole ainoa tapa auttaa piirejä. Neuvoja, kannustusta ja ideoita on mahdollista välittää myös verkkoyhteyksien avulla.</p> <p>Kolmas kokonaisuus painottuu erityisesti nuorisojärjestön johdon ja puoluejohdon yhä syvemmälle yhteistyölle. Heti alkuvuodesta on pyrittävä järjestämään yhteistapaaminen puolueen puheenjohtajiston ja nuorisojärjestön hallituksen kesken. Toimintavuoden aikana pyrin edistämään myös sitä, että vähintään nuorisojärjestön puheenjohtajistolla mutta mahdollisuuksien mukaan myös nuorisojärjestön hallituksella on hyvä yhteys puolueen puheenjohtajistoon verkon avulla ajankohtaisia tilannekatsauksia varten.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Haen Perussuomalaisten Nuorten 1. varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018 järjestön syyskokouksessa Porissa 04.11.2017 - 05.11.2017.

Olen 27-vuotias Perussuomalaisten Nuorten hallituksen varapuheenjohtaja, humanististen tieteiden kandidaatti sekä reservin vänrikki. Opiskelen Oulun yliopistossa historiaa. Asun tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskuksessa Oulussa. Olen syntynyt Oulussa, kasvanut Limingassa, suorittanut asepalvelukseni Rovaniemellä ja asunut hetken Tampereella käyden siellä kuntavaalit Perussuomalaisten riveissä. Tämän lisäksi olen asunut 7 kuukautta Saksan pääkaupungissa Berliinissä opiskelijavaihtoni aikana. Mainitsemisen arvoista on suhteellisen sujuva arkisaksan kielitaitoni. Vuonna 2016 toimin Oulun ja Kainuun Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä vuonna 2017 Pirkanmaan Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Tämän lisäksi toimin vuoden 2017 aikana myös Tampereen Perussuomalaisten hallituksen varajäsenenä. Määrällisesti ja laadullisesti merkittävin toimeni Perussuomalaisissa Nuorissa on ollut työpaikkani järjestösihteerinä syyskuun 2016 - ja huhtikuun 2017 välisenä aikana. Vapaa-ajallani seuraan ajoittain salibandyä verkosta ja paikan päältä sekä kuuntelen hyvää musiikkia.

Poliittiselta kannaltani olen ensisijaisesti kansallismielinen, toissijaisesti oikeistolainen. Aatettani kutsutaan usein kansallisliberalismiksi. Yhteiskuntafilosofiani vankkana perustana on usko suomalaisuuteen, vapauteen, tieteeseen ja valistusaatteeseen. Poliittisista teemoista tärkeinä pidän länsimaisten arvojen puolustamista, sananvapautta, kansallismielisyyttä, EU-vastaisuutta, järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, uskottavaa turvallisuuspolitiikkaa sekä työhön ja yrittäjyyteen kannustavaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Haluan olla eturivissä tekemässä Suomesta länsimaisista arvoistaan ylpeästi kiinni pitävää vahvaa ja vapaata kansallisvaltiota. Suomalaisten ei tule olla koskaan vähemmistö omassa maassaan. Perussuomalaisissa Nuorissa edellä mainittuja tavoitteita on ajettu vuosien saatossa ansiokkaasti.

Selkeitä vahvuuksiani ovat filosofis-historiallisesta koulutustaustastani kumpuava syvällinen ymmärrys yhteiskunnallisiin asioihin, osaaminen kannanottovalmistelutyössä, kokemus kansainvälisistä asioista, sosiaalisen median aktiivinen ja taitava käyttö, blogi-aktiivisuus ja kyky ylittää ajoittain uutiskynnys järjestöllekin merkittävissä asioissa, järjestön toimijoiden tunteminen, taito verkostoitua hedelmällisesti myös järjestön ulkopuolisten toimijoiden kanssa, hyvä asenteeni kentällä kiertämistä ja matkustamista kohtaan, oma-aloitteisuuteni toiminnan kehittämiseksi, paksu nahka sekä säännöllinen ja aikaasaava ote työhöni.  

Mikäli tulen valituksi, aion panostaa järjestön kehittämiseksi kolmeen kärkihankkeeseen: 1) Jäsenistön kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 2) Järjestölle haasteellisten piirien ja alueiden tukemiseen. 3) Yhteistyön syventämiseen puolueen ja nuorisojärjestön kesken.

Ensimmäistä kokonaisuutta edistetään muun muassa jäsenistön sisäisillä verkkokoulutuksilla. Vuonna 2018 panostetaan entistä enemmän koulutusten korkeaan laatuun. Perussuomalaisten Nuorten on voitava ennakkoluulottomasti hyödyntää jäsenistön lisäksi myös järjestön ulkopuolisia kouluttajia ja asiantuntijoita. Verkkokoulutuksiin on syytä tarvittaessa myös syytä osoittaa rahallista panostusta järjestön resurssien rajoissa. Jäsenistön perinteisesti vahva rooli tässäkin on huomioitava kysymällä koulutuksiin liittyviä mielenkiinnon kohteita heti alkuvuonna.

Toisessa kokonaisuudessa haluan edistää Perussuomalaisille Nuorille haastellisten alueiden toiminnan kehittämistä. Keinoja on monia. Pyrin itse vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan käymään paikan päällä näillä alueilla esimerkiksi alueilla järjestettävissä Ryhtiliikkeissä. Vastuun hajauttaminen useammalle toimijalle on kuitenkin tätä päivää, minkä vuoksi pyrin kartoittamaan myös aktiivisesti muun järjestöjohdon mahdollisuuksia vierailla painopisteiksi asettamillani alueilla. Fyysinen läsnäolo ei kuitenkaan ole ainoa tapa auttaa piirejä. Neuvoja, kannustusta ja ideoita on mahdollista välittää myös verkkoyhteyksien avulla.

Kolmas kokonaisuus painottuu erityisesti nuorisojärjestön johdon ja puoluejohdon yhä syvemmälle yhteistyölle. Heti alkuvuodesta on pyrittävä järjestämään yhteistapaaminen puolueen puheenjohtajiston ja nuorisojärjestön hallituksen kesken. Toimintavuoden aikana pyrin edistämään myös sitä, että vähintään nuorisojärjestön puheenjohtajistolla mutta mahdollisuuksien mukaan myös nuorisojärjestön hallituksella on hyvä yhteys puolueen puheenjohtajistoon verkon avulla ajankohtaisia tilannekatsauksia varten.

]]>
3 http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243869-haen-perussuomalaisten-nuorten-varapuheenjohtajaksi-vuodelle-2018#comments Nuoret Nuorisopolitiikka Perussuomalaiset Perussuomalaiset Nuoret Varapuheenjohtajakisa Wed, 04 Oct 2017 03:00:00 +0000 Juha Karjalainen http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243869-haen-perussuomalaisten-nuorten-varapuheenjohtajaksi-vuodelle-2018
Keskustaopiskelijat hylkäsivät opiskelijan vapauden http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243446-keskustaopiskelijat-hylkasivat-opiskelijan-vapauden <p>Suomenmaa uutisoi sunnuntaina 24.09.2017 Keskustan Opiskelijaliitto KOLin muodostaneen kantansa yliopistojen ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen. Lauantaina ylimääräiseen liittokokoukseen Helsinkiin kokoontunut KOL päätyi kannattamaan esitystä, jossa ylioppilaskuntien vähimmäisresurssit olisivat valtion rahoittamia. Esityksen mukaan jokaisessa korkeakoulussa tulee olla korkeakoulun tutkintoon tähtääviin opintoihin osallistuvista opiskelijoista koostuva opiskelija- ja ylioppilaskunta. Käytännössä siis keskustalainen malli pitää sisällään nykyisen pakkojäsenyyden, joka kuitenkin rahoitetaan valtion kassasta, eikä opiskelijoiden avulla, kuten tällä hetkellä. Tämä tietenkin tarkoittaa lisärasitusta muille veronmaksajille.</p><p>&nbsp;</p><p>Viikonloppu olisi voinut olla poliittisella kentällä historiallinen, mikäli keskustalaiset olisivat päätyneet yhteisrintamaan vastustamaan ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä Perussuomalaisten Nuorten, KD Nuorten, Kokoomusnuorten ja Liberaalipuolueen tavoin. Tällä päätöksellä keskustaopiskelijat kuitenkin hylkäsivät opiskelijan vapauden. Järjestön päätökset ovat toki järjestön asia, mutta politiikassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Edellä mainittujen toimijoiden voi tulevaisuudessa olla hitusen vaikeampaa löytää yhteistä säveltä ainakaan opiskelijapoliittisissa kannanotoissa keskustaopiskelijoiden kanssa. Keskustalaiset omalla tavallaan rajasivat itsensä marginaaliin vapaaehtoisesti.</p><p>&nbsp;</p><p>Valtion rahoittama keskustalainen pakkojäsenyysjärjestelmä ei korjaa itse juuriongelmaa. Suomen perustuslain 13 &sect;:ää tarkasteltaessa pakollinen kuuluminen edunvalvontaorganisaation on vähintään kyseenalaista: &ldquo;<em>Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.</em>&rdquo; Opiskelija ei edelleenkään saisi valita tai olla valitsematta edunvalvojaansa. Työelämässä ammattiliittoon ei tarvitse kuulua, jos sitä ei katso tarpeelliseksi tai edes ideologisesti oikeaksi. Kaikki opiskelijat eivät välttämättä edes jaa edunvalvonta-ajattelun ideaa, mutta silti he joutuvat olemaan osa jotakin, jota eivät haluaisi olla. Lisäksi ylioppilaskunnat voivat edelleen ehdotetussa mallissa ottaa kantaa opiskelijapolitiikan ulkopuolisiin asioihin kaikkien opiskelijoiden suulla. Opiskelijat olisivat ainoa ryhmä, joka ei pysty äänestämään &ldquo;edunvalvojaansa&rdquo; vastaan jaloillaan. Niin kirkosta kuin ammattiyhdistyksestäkin voi erota, mikäli meininki ei miellytä. Hyvin moni on tätä oikeuttaan jo käyttänytkin.</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaisten Nuorten linja on sen sijaan vuosikausia ollut selkeä: ylioppilaskuntien jäsenyyden tulee ehdottomasti olla vapaaehtoista. Tällä tavalla edunvalvoja edustaisi aidosti niitä, jotka edunvalvontaa haluavat. Työelämässä olevat on katsottu tarpeeksi arvokkaiksi tähän vapauteen. Miksei seuraavana olisi meidän opiskelijoiden vuoro?</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomenmaa uutisoi sunnuntaina 24.09.2017 Keskustan Opiskelijaliitto KOLin muodostaneen kantansa yliopistojen ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen. Lauantaina ylimääräiseen liittokokoukseen Helsinkiin kokoontunut KOL päätyi kannattamaan esitystä, jossa ylioppilaskuntien vähimmäisresurssit olisivat valtion rahoittamia. Esityksen mukaan jokaisessa korkeakoulussa tulee olla korkeakoulun tutkintoon tähtääviin opintoihin osallistuvista opiskelijoista koostuva opiskelija- ja ylioppilaskunta. Käytännössä siis keskustalainen malli pitää sisällään nykyisen pakkojäsenyyden, joka kuitenkin rahoitetaan valtion kassasta, eikä opiskelijoiden avulla, kuten tällä hetkellä. Tämä tietenkin tarkoittaa lisärasitusta muille veronmaksajille.

 

Viikonloppu olisi voinut olla poliittisella kentällä historiallinen, mikäli keskustalaiset olisivat päätyneet yhteisrintamaan vastustamaan ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä Perussuomalaisten Nuorten, KD Nuorten, Kokoomusnuorten ja Liberaalipuolueen tavoin. Tällä päätöksellä keskustaopiskelijat kuitenkin hylkäsivät opiskelijan vapauden. Järjestön päätökset ovat toki järjestön asia, mutta politiikassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Edellä mainittujen toimijoiden voi tulevaisuudessa olla hitusen vaikeampaa löytää yhteistä säveltä ainakaan opiskelijapoliittisissa kannanotoissa keskustaopiskelijoiden kanssa. Keskustalaiset omalla tavallaan rajasivat itsensä marginaaliin vapaaehtoisesti.

 

Valtion rahoittama keskustalainen pakkojäsenyysjärjestelmä ei korjaa itse juuriongelmaa. Suomen perustuslain 13 §:ää tarkasteltaessa pakollinen kuuluminen edunvalvontaorganisaation on vähintään kyseenalaista: “Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.” Opiskelija ei edelleenkään saisi valita tai olla valitsematta edunvalvojaansa. Työelämässä ammattiliittoon ei tarvitse kuulua, jos sitä ei katso tarpeelliseksi tai edes ideologisesti oikeaksi. Kaikki opiskelijat eivät välttämättä edes jaa edunvalvonta-ajattelun ideaa, mutta silti he joutuvat olemaan osa jotakin, jota eivät haluaisi olla. Lisäksi ylioppilaskunnat voivat edelleen ehdotetussa mallissa ottaa kantaa opiskelijapolitiikan ulkopuolisiin asioihin kaikkien opiskelijoiden suulla. Opiskelijat olisivat ainoa ryhmä, joka ei pysty äänestämään “edunvalvojaansa” vastaan jaloillaan. Niin kirkosta kuin ammattiyhdistyksestäkin voi erota, mikäli meininki ei miellytä. Hyvin moni on tätä oikeuttaan jo käyttänytkin.

 

Perussuomalaisten Nuorten linja on sen sijaan vuosikausia ollut selkeä: ylioppilaskuntien jäsenyyden tulee ehdottomasti olla vapaaehtoista. Tällä tavalla edunvalvoja edustaisi aidosti niitä, jotka edunvalvontaa haluavat. Työelämässä olevat on katsottu tarpeeksi arvokkaiksi tähän vapauteen. Miksei seuraavana olisi meidän opiskelijoiden vuoro?

 

]]>
2 http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243446-keskustaopiskelijat-hylkasivat-opiskelijan-vapauden#comments KOL Opiskelijapolitiikka Perussuomalaiset Nuoret Vapaus Ylioppilaskunnat Tue, 26 Sep 2017 03:00:00 +0000 Juha Karjalainen http://juhakarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243446-keskustaopiskelijat-hylkasivat-opiskelijan-vapauden
Nuorissa on tulevaisuus – Perusnuoret jyrähtivät http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238720-nuorissa-on-tulevaisuus-perusnuoret-jyrahtivat <p><em>(Sanotaan yleisesti, että nuorissa on tulevaisuus, ja ehkä juuri tässä kohden!</em>)</p><p>Entinen perusnuorten puheenjohtaja <strong>Simon Elo</strong> teki itsestään sätkynyken, marionetin ja soinismin <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9670191">käsikassaran</a>, jonka <strong>Timo Soini</strong> uhrannee heti ensimmäisessä kaarteessa, kun tilanne tyyntyy ja enimmät hauet ovat karanneet kaislikoista ---</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Edelleen entinen perusnuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen </strong>|1<strong> suivaantui nykyisen puheenjohtajan lailla </strong>|2<strong> &ndash; soinismi ampui itseään jalkaan ja kunniakas Soinin, jopa historiallinen työ rojahti likasankoon, siksi härskiä oli kosto siitä, kun pääperuspomon perintöprinssiä ei valittu suorademokratian </strong>|3<strong> ja PS-sääntöjen sävyttämässä Jyväskylän puoluekokouksessa.</strong></p><p>|2 ... <em>Nuorista totuuden siemen ja joka tapauksessa huomisen tulevaisuus. Tämä on raskas isku soinilaisille. Loikanneet voivat nimetä suoraan itsensä ...?</em> ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9671929">https://yle.fi/uutiset/3-9671929</a> -</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Uusi PS-puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli ja on suorasanainen,</strong></p><p>&hellip; selkokielinen ja arkikansalaisten ymmärtämä &ndash; ei niinkään retoristi banaaneineen, lakritseineen, rehottavine finneineen kuin melonin kokoisine nenäherneineen. Halla-aho on puheenjohtaja, joka epäilemättä nostaa puolueensa kannatuksen jytkyn jälkeisestä jäännöspuolikkaasta, jopa samalla tasolle kuin se oli perusjytkyn jälkeen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>On liki varmaa, että halla-aholaiset mobilisoituvat,</strong></p><p>&hellip; ja aikaansaavat seuraaviin vaaleihin kansalaisliikunnan vaaliuurnille, siksi törkeää oli arvopeli arvottomuudessaan. Jussi on reviiripuolustaja, joka kerää nyt hengenheimolaiset yhteen &ndash; ja heitä on paljon. <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2017/06/some-repesi-reviiripuolustaja-halla-aho.html">Reviiripuolustus</a> on evoluution rakentama suojakeino ylläpitää harmoniaa hallitussa kilpailussa, suoden kullekin lajille sallitun elinkelpoisuuden.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perusnuoret julistivat oman linjansa!</strong></p><p>Nyt perusnuoripuheenjohtaja <strong>Samuli Voutila</strong> kertoi yhtenäisen kannan joukoistaan &ndash; liputamme puoluetta &ndash; Perussuomalaiset puoluetta, jota johtaa rehdin ja kovan vaalikilpailun jälkeen europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Perusnuoripuheenjohtaja vaati jopa Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtajaa eroamaan &ndash; vehmersalmelainen pappi <strong>Kimmo Kivelä</strong> oli pettänyt puolueensa ja ehkä äänestäjänsäkin?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Entä nyt?</strong></p><p>Timo Soini menetti liki kaiken sen arvostuksen <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238581-peruspomotus-arvottomassa-arvomaailmassa">arvottomalla</a> vehkeilyllään, mitä Soini uutterasti rakensi viimeisten 20 vuoden aikana. Soinin työ oli historiallinen, ja nyt hän menetti kaiken yhdessä yössä.</p><p>Herääkin kysymys, että tarvittiinko vielä Audin nahkatakapenkkiä pönkittämään kesken olleita työsuhdeneuvotteluja EU-Bryselissä tai natopäämajassa tai muussa palkkiovirassa, joita jaellaan uskollisille, kuten esimerkiksi Naton pääsihteerivirat.</p><p>&hellip;</p><p><strong>Viite tekstistä</strong></p><p>|1 &hellip; ... <em>Tynkkynen oli Soinille myrkky ja <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/11/soinismin-puolustuspuheenvuoro.html">perspiikki</a> ahterissa. Nytkin sivaltaa kuin miljoona volttia</em>. &hellip; ~ <a href="http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/sebastian-tynkkysen-katkera-tilitys-soinista-pitkaan-mina-sinua-palvoin-pidempaan-tulen-sinuakin-suomalaisille-pahoittelemaan/6471156">http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/sebastian-tynkkysen-katkera-tilitys-soinista-pitkaan-mina-sinua-palvoin-pidempaan-tulen-sinuakin-suomalaisille-pahoittelemaan/6471156</a> -</p><p>|3 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/suorademokraattinen-kansanaanestys.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/suorademokraattinen-kansanaanestys.html</a> -</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><strong>EKSTRA</strong></p><p>&hellip; Ne edustaja <strong>Toimi Kankaanniemen</strong> mainitsemat miljoona vähäosaisinta eivät varmaankaan räjähtäneet naurunremakkaan! - vai mitä arvoisa toimittaja <strong>Tommi Parkkonen</strong>, kun räjäytit tuon mauttoman letkautuksen. ~ <a href="http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706152200211426_pi.shtml">http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706152200211426_pi.shtml</a> -</p><p>&nbsp;</p><p><strong>PS</strong></p><p>Kuinka <em>poliittinen koti</em> <a href="http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706142200207824_pi.shtml">poltetaan</a> arvomaailman alta &ndash; kaappaamalla, vehkeilemällä tai muutoin moraalittomasti? Kuka kertoo tapahtuiko näin PS-puoluekokouksessa Jyväskylässä 2017, tai jo sitä ennen &hellip;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>US | T | VU | BL | BL | FB | FB | BLOG 146580</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> kunniakas_perusnuori_16062017.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 16062017</p><p>&nbsp;</p><p>|393_3719|</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> (Sanotaan yleisesti, että nuorissa on tulevaisuus, ja ehkä juuri tässä kohden!)

Entinen perusnuorten puheenjohtaja Simon Elo teki itsestään sätkynyken, marionetin ja soinismin käsikassaran, jonka Timo Soini uhrannee heti ensimmäisessä kaarteessa, kun tilanne tyyntyy ja enimmät hauet ovat karanneet kaislikoista ---

 

Edelleen entinen perusnuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen |1 suivaantui nykyisen puheenjohtajan lailla |2 – soinismi ampui itseään jalkaan ja kunniakas Soinin, jopa historiallinen työ rojahti likasankoon, siksi härskiä oli kosto siitä, kun pääperuspomon perintöprinssiä ei valittu suorademokratian |3 ja PS-sääntöjen sävyttämässä Jyväskylän puoluekokouksessa.

|2 ... Nuorista totuuden siemen ja joka tapauksessa huomisen tulevaisuus. Tämä on raskas isku soinilaisille. Loikanneet voivat nimetä suoraan itsensä ...? ~ https://yle.fi/uutiset/3-9671929 -

 

Uusi PS-puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli ja on suorasanainen,

… selkokielinen ja arkikansalaisten ymmärtämä – ei niinkään retoristi banaaneineen, lakritseineen, rehottavine finneineen kuin melonin kokoisine nenäherneineen. Halla-aho on puheenjohtaja, joka epäilemättä nostaa puolueensa kannatuksen jytkyn jälkeisestä jäännöspuolikkaasta, jopa samalla tasolle kuin se oli perusjytkyn jälkeen.

 

On liki varmaa, että halla-aholaiset mobilisoituvat,

… ja aikaansaavat seuraaviin vaaleihin kansalaisliikunnan vaaliuurnille, siksi törkeää oli arvopeli arvottomuudessaan. Jussi on reviiripuolustaja, joka kerää nyt hengenheimolaiset yhteen – ja heitä on paljon. Reviiripuolustus on evoluution rakentama suojakeino ylläpitää harmoniaa hallitussa kilpailussa, suoden kullekin lajille sallitun elinkelpoisuuden.

 

Perusnuoret julistivat oman linjansa!

Nyt perusnuoripuheenjohtaja Samuli Voutila kertoi yhtenäisen kannan joukoistaan – liputamme puoluetta – Perussuomalaiset puoluetta, jota johtaa rehdin ja kovan vaalikilpailun jälkeen europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Perusnuoripuheenjohtaja vaati jopa Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtajaa eroamaan – vehmersalmelainen pappi Kimmo Kivelä oli pettänyt puolueensa ja ehkä äänestäjänsäkin?

 

Entä nyt?

Timo Soini menetti liki kaiken sen arvostuksen arvottomalla vehkeilyllään, mitä Soini uutterasti rakensi viimeisten 20 vuoden aikana. Soinin työ oli historiallinen, ja nyt hän menetti kaiken yhdessä yössä.

Herääkin kysymys, että tarvittiinko vielä Audin nahkatakapenkkiä pönkittämään kesken olleita työsuhdeneuvotteluja EU-Bryselissä tai natopäämajassa tai muussa palkkiovirassa, joita jaellaan uskollisille, kuten esimerkiksi Naton pääsihteerivirat.

Viite tekstistä

|1 … ... Tynkkynen oli Soinille myrkky ja perspiikki ahterissa. Nytkin sivaltaa kuin miljoona volttia. … ~ http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/sebastian-tynkkysen-katkera-tilitys-soinista-pitkaan-mina-sinua-palvoin-pidempaan-tulen-sinuakin-suomalaisille-pahoittelemaan/6471156 -

|3 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/suorademokraattinen-kansanaanestys.html -

 

...

EKSTRA

… Ne edustaja Toimi Kankaanniemen mainitsemat miljoona vähäosaisinta eivät varmaankaan räjähtäneet naurunremakkaan! - vai mitä arvoisa toimittaja Tommi Parkkonen, kun räjäytit tuon mauttoman letkautuksen. ~ http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706152200211426_pi.shtml -

 

PS

Kuinka poliittinen koti poltetaan arvomaailman alta – kaappaamalla, vehkeilemällä tai muutoin moraalittomasti? Kuka kertoo tapahtuiko näin PS-puoluekokouksessa Jyväskylässä 2017, tai jo sitä ennen …

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US | T | VU | BL | BL | FB | FB | BLOG 146580

 

DOC kunniakas_perusnuori_16062017.doc – OpenOffice Writer

PVM 16062017

 

|393_3719|

]]>
16 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238720-nuorissa-on-tulevaisuus-perusnuoret-jyrahtivat#comments Halla-aholaisuus Perussuomalaiset Nuoret Reviiripuolustus Sebastian Tynkkynen Soinilaiset Fri, 16 Jun 2017 07:02:49 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238720-nuorissa-on-tulevaisuus-perusnuoret-jyrahtivat
PS-Nuoret tarjoaa kirjaa yhdeksäsluokkalaisille, jossa nainen kuvitetaan kotiin http://miikakautto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231111-ps-nuoret-tarjoaa-kirjaa-yhdeksasluokkalaisille-jossa-nainen-kuvitetaan-kotiin <p>Perussuomalaiset Nuoret ovat päättäneet vastavetona Opetushallituksen päätökselle tarjota Suomen Perusta-ajatuspajan julkaisua Epäneutraali sukupuolikirjaa. Opetushallitus on päättänyt yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, Otavan, Jyväskylän yliopiston, Tampere-talon ja feministinen ajatushautomo Hattun kanssa lahjoittaa jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle nigerialaisen <a href="http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/20/iloinen-afrikkalainen-feministi-joka-ei-vihaa-miehia">Chimamanda Ngozi Adichien</a> teoksen: Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä.</p><p>Ei tässä mitään, on hyvä että eri puolueiden ajatuspajoilta tulee julkaisuja, sekä otetaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toinen asia onko kirjan sisältö sellainen, joka sopii peruskoulun päättäville sekä tavoitteelle rikkoa sukupuolirajoja sekä edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa.</p><p>Suomenmaa on tehnyt <a href="http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&amp;com=6%2F3%2F170013%2F735a14a80e">kirja-arvostelun</a> Epäneutraalista sukupuolikirjasta. Arvostelussa sanotaan näin &quot;Epäneut&shy;raa&shy;lissa suku&shy;puo&shy;li&shy;kir&shy;jassa Hännikäinen perään&shy;kuu&shy;luttaa perinteisten suku&shy;puo&shy;li&shy;roo&shy;lien palauttamista. Hänen mukaansa &rdquo;nykynainen ei enää juuri ilmennä peri&shy;nai&shy;sel&shy;lisia hyveitä&rdquo;, vaan juopottelee, kiroilee ja parjaa miehiä.</p><p>Hännikäinen vaatii niin sanotun porvarillisen avioliiton aseman vahvistamista yhteis&shy;kun&shy;nassa. Sen kulmakiviä olivat muun muassa hillitty seksuaalinen kiintymys, yhdessä asumisen tuottamat taloudelliset edut sekä puolisoiden saman&shy;kal&shy;tainen yhteis&shy;kun&shy;nal&shy;linen ja kulttuurinen tausta.&quot;</p><p>&quot;&ndash; Järjestelmän merkittävänä vara&shy;vent&shy;tii&shy;linä toimi julkinen ja laillinen prostituutio, joka tarjosi suku&shy;puo&shy;li&shy;vie&shy;til&shy;tään erityisen vilkkaille miehille mahdol&shy;li&shy;suuden kanavoida libidonsa ylijäämän&quot;</p><p>Hännikäinen kuvailee sukupuolirooleissa oleva kyseessä vaihdannan järjestelmästä, jossa yksi osapuoli täyttää hänelle ennalta asetetun tehtävän ja samalla odottaa toisen osapuolen täyttävän omansa. Kun mies tarjoaa vaimolleen esimerkiksi suojelua ja elatusta, hän saa vastineeksi kodinhoitoa, kannustusta ja säännöllistä sukupuolielämää.</p><p><a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016102422512354_uu.shtml">Timo Hännikäinen</a> tunnetaan edotuksestaan nuorille naisille säädettävästä asevelvollisuuden kaltainen pakollisesta seksipalvelusta valtion ylläpitämässä ilotalossa. Hän on myös häiriköinyt Naisasialiitto Unionia sekä muun muassa väkivallan uhreja ja raiskatuksi joutuneita naisia.</p><p>Opetushallitus on perustellut kirjalahjaa tavoitteella synnyttää monimuotoista keskustelua tasa-arvosta sekä ihmisen oikeudesta olla ja toimia omana itsenään.</p><p>Voidaan aiheellisesti kysyä: Kumpi kirja sopii paremmin yhdeksäsluokkalaisille? Vai onko tämä taas PS-Nuorten tapa hakea julkisuutta?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perussuomalaiset Nuoret ovat päättäneet vastavetona Opetushallituksen päätökselle tarjota Suomen Perusta-ajatuspajan julkaisua Epäneutraali sukupuolikirjaa. Opetushallitus on päättänyt yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, Otavan, Jyväskylän yliopiston, Tampere-talon ja feministinen ajatushautomo Hattun kanssa lahjoittaa jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle nigerialaisen Chimamanda Ngozi Adichien teoksen: Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä.

Ei tässä mitään, on hyvä että eri puolueiden ajatuspajoilta tulee julkaisuja, sekä otetaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toinen asia onko kirjan sisältö sellainen, joka sopii peruskoulun päättäville sekä tavoitteelle rikkoa sukupuolirajoja sekä edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Suomenmaa on tehnyt kirja-arvostelun Epäneutraalista sukupuolikirjasta. Arvostelussa sanotaan näin "Epäneut­raa­lissa suku­puo­li­kir­jassa Hännikäinen perään­kuu­luttaa perinteisten suku­puo­li­roo­lien palauttamista. Hänen mukaansa ”nykynainen ei enää juuri ilmennä peri­nai­sel­lisia hyveitä”, vaan juopottelee, kiroilee ja parjaa miehiä.

Hännikäinen vaatii niin sanotun porvarillisen avioliiton aseman vahvistamista yhteis­kun­nassa. Sen kulmakiviä olivat muun muassa hillitty seksuaalinen kiintymys, yhdessä asumisen tuottamat taloudelliset edut sekä puolisoiden saman­kal­tainen yhteis­kun­nal­linen ja kulttuurinen tausta."

"– Järjestelmän merkittävänä vara­vent­tii­linä toimi julkinen ja laillinen prostituutio, joka tarjosi suku­puo­li­vie­til­tään erityisen vilkkaille miehille mahdol­li­suuden kanavoida libidonsa ylijäämän"

Hännikäinen kuvailee sukupuolirooleissa oleva kyseessä vaihdannan järjestelmästä, jossa yksi osapuoli täyttää hänelle ennalta asetetun tehtävän ja samalla odottaa toisen osapuolen täyttävän omansa. Kun mies tarjoaa vaimolleen esimerkiksi suojelua ja elatusta, hän saa vastineeksi kodinhoitoa, kannustusta ja säännöllistä sukupuolielämää.

Timo Hännikäinen tunnetaan edotuksestaan nuorille naisille säädettävästä asevelvollisuuden kaltainen pakollisesta seksipalvelusta valtion ylläpitämässä ilotalossa. Hän on myös häiriköinyt Naisasialiitto Unionia sekä muun muassa väkivallan uhreja ja raiskatuksi joutuneita naisia.

Opetushallitus on perustellut kirjalahjaa tavoitteella synnyttää monimuotoista keskustelua tasa-arvosta sekä ihmisen oikeudesta olla ja toimia omana itsenään.

Voidaan aiheellisesti kysyä: Kumpi kirja sopii paremmin yhdeksäsluokkalaisille? Vai onko tämä taas PS-Nuorten tapa hakea julkisuutta?

]]>
4 http://miikakautto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231111-ps-nuoret-tarjoaa-kirjaa-yhdeksasluokkalaisille-jossa-nainen-kuvitetaan-kotiin#comments Feminismi Opetushallitus Perussuomalaiset Nuoret Wed, 08 Feb 2017 15:41:07 +0000 Miika Kautto http://miikakautto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231111-ps-nuoret-tarjoaa-kirjaa-yhdeksasluokkalaisille-jossa-nainen-kuvitetaan-kotiin
Pakkoruotsia puolustavasta propagandasta http://rogerkulmala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/228594-pakkoruotsia-puolustavasta-propagandasta <p>Perussuomalaiset Nuoret on Sebastian Tynkkysen johdolla herättänyt jälleen kerran kohun. Tällä kertaa puolialaston Sebastian <a href="https://www.facebook.com/perussuomalaiset.nuoret/videos/1458380204172313/">ruoskitaan videolla</a>, jossa luetaan samalla pakollista ruotsia puolustava rukous.</p><p>Tämä osui hermoon ja alkoi kiivas keskustelu pakkoruotsin tarpeellisuudesta.</p><p>Itse ihmettelen aina keskustelun kulkua, kun pakkoruotsin kannattajien argumentit ovat älylliseltä kannalta niin heikkoja.&nbsp;</p><p>Argumenttien heikkoudesta kertoo, että Rkp:n ja muiden pakkoruotsin puolustajien yleinen taktiikka on väistää keskustelua ja syyttää kielivapauden kannattajia suomenruotsalaisten vainoamisesta. Tämä tapahtui tämänkin videon kohdalla, vaikkia videossa ei mainittu tai edes vihjattu mitään suomenruotsalaisista tai heidän oikeudestaan käyttää ruotsin kieltä.</p><p>Tehdään tässä selväksi, että pakkoruotsin poisto ei liity lähtökohtaisesti suomenruotsalaisiin. Me kielivapauden puolustajat haluamme, että suomalaisia ei pakoteta opiskelemaan vuosikausia turhaa kieltä.</p><p>Pakkoruotsia puolustetaan myös muistuttamalla suomenruotsalaisten oikeuteen saada palveluita ruotsiksi. Kannatan tätä, mutta tämä on jo ratkaistu pääosin antamalla ruotsinkielisille kiintiöiden avulla ylimääräisiä korkeakoulupaikkoja. Pakkoruotsi taas tuottaa pääasiassa heikon ruotsinkielen taidon omaavia ihmisiä, joiden kanssa asioiminen ruotsiksi ei yleensä kunnolla onnistu.</p><p>Samaa mieltä kanssani on käytännössä Rkp, joka vastustaa aina hyvin jyrkästi, kun palveluja keskitetään pois ruotsinkielisiltä alueilta. &nbsp;Kuvio nähtiin viimeksi, kun Vaasan päivystys keskitettiin Seinäjoelle.&nbsp;Puolue perustelee tätä aina suomenkielisten heikoilla ruotsin kielen taidolla. Jos pakkoruotsi tuottaisi tasokkaita ruotsintaitajia, eihän Rkp silloin niin tekisi.</p><p>Pakkoruotsin kannattajat myös väittävät, että ruotsin opiskelu on avain muiden kielten oppimiseen. Yhden kielen opiskelu vahvistaa kyllä muidenkin kielten oppimista, mutta kaikki suomalaiset opiskelevat jo englantia, joka on muuten oikeasti kaikille hyödyllinen.</p><p>Sanotaan, että ruotsin kielen osaaminen lisää menestystä työelämässä. Kielitaito on hyödyllistä, mutta miksi ruotsi on niin paljon hyödyllisempi kieli kuin ranska, venäjä, saksa, espanja, kiina ja portugali, joilla jokaiselle on moninverroin enemmän puhujia maailmalla? Parempi olisi, jos suomalainen oppilas saisi valita itse, mikä kieli on hänelle hyödyllisin ja opiskella sitten sitä. Esimerkiksi kiinalainen keskiluokka vaurastuu nopeasti ja alkaa matkailla maailmalla. Siis Suomen matkailusektorilla on huutava tarve kiinan kielen osaajille, mutta pakkoruotsin opiskellu rajoittaa kaikkien kielitaitoja.</p><p>On myös yleistä, että pakkoruotsin ei katsota vievän mahdollisuuksia muiden kielten opiskelulta. Tämä on pedagogisesta näkökulmasta potaskaa. Jokainen suomalainen oppilas opiskelee nyt kahta vierasta kieltä koulussa. Englantia ja ruotsia. Kansainvälisesti tämä on jo hyvä saavutus ja keskiverto-oppilaalle kolmannen kielen opettelulle ei enää löydy niin paljon aikaa, joka on kuitenkin rajallinen resurssi. Lisäksi suomalaisten koulujen kielivalikoima ei ole niin laaja kun voisi olla, kun rahaa pitää käyttää paljon ruotsinkielen opettajien palkkoihin, eikä ole varaa palkata vieraiden kielten opettajia.</p><p>Lisäksi monella oppilaalla on heikko motivaatio opiskella hyödyttömäksi koettua ruotsia. Tällöin kielitaito jää lopulta heikoksi. Pakkoruotsi on kuin neuvostoliittolainen projekti. Julkinen sektori käyttää paljon aikaa ja rahaa hankkeeseen,jonka tulokset ovat surkeita, mutta projektia jatketaan, koska poliitikot niin haluavat.</p><p>Pakkoruotsi ei myöskään auta pohjoismaisessa kanssakäymisessä niin paljon. Kun ruotsalainen ja suomalainen tapaavat, heillä on yksi yhteinen kieli, jota molemmat osaavat kohtuullisen hyvin: englanti. Ei ruotsalaisia oikeassa elämässä kiinnosta kuunnella suomalaisen heikkotajuista ruotsia, vaikka se hänen äidinkieltään olisikin.</p><p>Pakkoruotsin sanotaan yhdistävän suomalaiset Ruotsin vallan aikaiseen Suomen historiaan. Kun lukioissa ollaan poistamassa pakollista historiaa, niin itse ainakin ihmettelen, eikö sitä historian tuntemisen kasvattaminen onnistuisi paljon paremmin historian tunnilla kuin ruotsin tunnilla.</p><p>Pakkoruotsia perustellaan, että ruotsia on hyvä osata, jos sattuisi menemään naimisiin ruotsalaisen kanssa. Varmaan joo, mutta suomalaiset eivät otdennäköisemmin mene naimisiin ruotsalaisen, vaan jonkun muun maalaisen kanssa.&nbsp;</p><p>Suomalainen nainen menee todennäköisemmin naimisiin turkkilaisen, venäläisen tai englanninkielisen kanssa. Suomalaiset miehet suosivat taas thaimaalaisia, venäläisiä ja virolaisia. pitäisikö meillä olla siis kouluissa naisille pakkoturkki, miehille pakkothaimaa ja kaikille pakkovenäjä, jotta suomalaisten kansainväliset avioliitot onnistuvat? (<a href="https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/solmitut-avioliitot">Avioliittotilastot ulkomaalaisten kanssa.</a>)</p><p>Pakkoruotsin aika on mielestäni ohi. Kepu ja Rkp sopivat siitä lehmänkaupalla vuosikymmeniä sitten peruskouluuudistuksen yhteydessä ja nyt tämä muinaisjäänne tulisi hylätä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perussuomalaiset Nuoret on Sebastian Tynkkysen johdolla herättänyt jälleen kerran kohun. Tällä kertaa puolialaston Sebastian ruoskitaan videolla, jossa luetaan samalla pakollista ruotsia puolustava rukous.

Tämä osui hermoon ja alkoi kiivas keskustelu pakkoruotsin tarpeellisuudesta.

Itse ihmettelen aina keskustelun kulkua, kun pakkoruotsin kannattajien argumentit ovat älylliseltä kannalta niin heikkoja. 

Argumenttien heikkoudesta kertoo, että Rkp:n ja muiden pakkoruotsin puolustajien yleinen taktiikka on väistää keskustelua ja syyttää kielivapauden kannattajia suomenruotsalaisten vainoamisesta. Tämä tapahtui tämänkin videon kohdalla, vaikkia videossa ei mainittu tai edes vihjattu mitään suomenruotsalaisista tai heidän oikeudestaan käyttää ruotsin kieltä.

Tehdään tässä selväksi, että pakkoruotsin poisto ei liity lähtökohtaisesti suomenruotsalaisiin. Me kielivapauden puolustajat haluamme, että suomalaisia ei pakoteta opiskelemaan vuosikausia turhaa kieltä.

Pakkoruotsia puolustetaan myös muistuttamalla suomenruotsalaisten oikeuteen saada palveluita ruotsiksi. Kannatan tätä, mutta tämä on jo ratkaistu pääosin antamalla ruotsinkielisille kiintiöiden avulla ylimääräisiä korkeakoulupaikkoja. Pakkoruotsi taas tuottaa pääasiassa heikon ruotsinkielen taidon omaavia ihmisiä, joiden kanssa asioiminen ruotsiksi ei yleensä kunnolla onnistu.

Samaa mieltä kanssani on käytännössä Rkp, joka vastustaa aina hyvin jyrkästi, kun palveluja keskitetään pois ruotsinkielisiltä alueilta.  Kuvio nähtiin viimeksi, kun Vaasan päivystys keskitettiin Seinäjoelle. Puolue perustelee tätä aina suomenkielisten heikoilla ruotsin kielen taidolla. Jos pakkoruotsi tuottaisi tasokkaita ruotsintaitajia, eihän Rkp silloin niin tekisi.

Pakkoruotsin kannattajat myös väittävät, että ruotsin opiskelu on avain muiden kielten oppimiseen. Yhden kielen opiskelu vahvistaa kyllä muidenkin kielten oppimista, mutta kaikki suomalaiset opiskelevat jo englantia, joka on muuten oikeasti kaikille hyödyllinen.

Sanotaan, että ruotsin kielen osaaminen lisää menestystä työelämässä. Kielitaito on hyödyllistä, mutta miksi ruotsi on niin paljon hyödyllisempi kieli kuin ranska, venäjä, saksa, espanja, kiina ja portugali, joilla jokaiselle on moninverroin enemmän puhujia maailmalla? Parempi olisi, jos suomalainen oppilas saisi valita itse, mikä kieli on hänelle hyödyllisin ja opiskella sitten sitä. Esimerkiksi kiinalainen keskiluokka vaurastuu nopeasti ja alkaa matkailla maailmalla. Siis Suomen matkailusektorilla on huutava tarve kiinan kielen osaajille, mutta pakkoruotsin opiskellu rajoittaa kaikkien kielitaitoja.

On myös yleistä, että pakkoruotsin ei katsota vievän mahdollisuuksia muiden kielten opiskelulta. Tämä on pedagogisesta näkökulmasta potaskaa. Jokainen suomalainen oppilas opiskelee nyt kahta vierasta kieltä koulussa. Englantia ja ruotsia. Kansainvälisesti tämä on jo hyvä saavutus ja keskiverto-oppilaalle kolmannen kielen opettelulle ei enää löydy niin paljon aikaa, joka on kuitenkin rajallinen resurssi. Lisäksi suomalaisten koulujen kielivalikoima ei ole niin laaja kun voisi olla, kun rahaa pitää käyttää paljon ruotsinkielen opettajien palkkoihin, eikä ole varaa palkata vieraiden kielten opettajia.

Lisäksi monella oppilaalla on heikko motivaatio opiskella hyödyttömäksi koettua ruotsia. Tällöin kielitaito jää lopulta heikoksi. Pakkoruotsi on kuin neuvostoliittolainen projekti. Julkinen sektori käyttää paljon aikaa ja rahaa hankkeeseen,jonka tulokset ovat surkeita, mutta projektia jatketaan, koska poliitikot niin haluavat.

Pakkoruotsi ei myöskään auta pohjoismaisessa kanssakäymisessä niin paljon. Kun ruotsalainen ja suomalainen tapaavat, heillä on yksi yhteinen kieli, jota molemmat osaavat kohtuullisen hyvin: englanti. Ei ruotsalaisia oikeassa elämässä kiinnosta kuunnella suomalaisen heikkotajuista ruotsia, vaikka se hänen äidinkieltään olisikin.

Pakkoruotsin sanotaan yhdistävän suomalaiset Ruotsin vallan aikaiseen Suomen historiaan. Kun lukioissa ollaan poistamassa pakollista historiaa, niin itse ainakin ihmettelen, eikö sitä historian tuntemisen kasvattaminen onnistuisi paljon paremmin historian tunnilla kuin ruotsin tunnilla.

Pakkoruotsia perustellaan, että ruotsia on hyvä osata, jos sattuisi menemään naimisiin ruotsalaisen kanssa. Varmaan joo, mutta suomalaiset eivät otdennäköisemmin mene naimisiin ruotsalaisen, vaan jonkun muun maalaisen kanssa. 

Suomalainen nainen menee todennäköisemmin naimisiin turkkilaisen, venäläisen tai englanninkielisen kanssa. Suomalaiset miehet suosivat taas thaimaalaisia, venäläisiä ja virolaisia. pitäisikö meillä olla siis kouluissa naisille pakkoturkki, miehille pakkothaimaa ja kaikille pakkovenäjä, jotta suomalaisten kansainväliset avioliitot onnistuvat? (Avioliittotilastot ulkomaalaisten kanssa.)

Pakkoruotsin aika on mielestäni ohi. Kepu ja Rkp sopivat siitä lehmänkaupalla vuosikymmeniä sitten peruskouluuudistuksen yhteydessä ja nyt tämä muinaisjäänne tulisi hylätä.

]]>
61 http://rogerkulmala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/228594-pakkoruotsia-puolustavasta-propagandasta#comments Pakkoruotsi Perussuomalaiset Nuoret RKP Thu, 29 Dec 2016 15:31:58 +0000 Roger Kulmala http://rogerkulmala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/228594-pakkoruotsia-puolustavasta-propagandasta